„Pacienti s pokročilým nádorem, kteří jsou indikováni k biologické léčbě, přicházejí do center a tam u řady takto léčených dochází k prodloužení života. Ne k vyléčení, ale prodloužení života při trvání nádoru a za dobrých podmínek přežití," sdělila primářka onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice profesorka Jitka Abrahámová.

Pokud se nádor zachytí v samém počátku, nemusí pacient do komplexního centra, pokud si v místní nemocnici s jeho léčbou vědí rady. „Ne všude ale umějí odoperovat například zhoubný nádor tlustého střeva, je to složitější operace, a kdo operuje hodně, operuje dobře," podotkla.

Centrum tvořené třemi nemocnicemi má podle Abrahámové dostatečné lůžkové i ambulantní kapacity, nejmodernější přístroje i špičkové odborníky. „U některých diagnóz, mezi něž patří zhoubné nádory prostaty, vaječníků a průdušnice, dosahujeme statisticky významně delšího přežití pacientů, než je průměrná hodnota ČR," řekla.

Zhruba polovinu pacientů je z Prahy, téměř 30 procent ze středních Čech, zbytek z dalších krajů, převážně Ústeckého, Jihočeského a Libereckého. V rámci centra se nemocnice specializují, Thomayerova nemocnice na nádory varlat, Bulovka na kostní nádory a Všeobecná na nádory prsu u žen mladších 35 let či na nádory prsu zjištěné v těhotenství.