Nezaplatil pokuty za parkování a nestačil se divit. Jen náhodou zjistil, že mu byla na veškerý majetek uvalena exekuce. A není sám. Takových lidí žijí v Praze tisíce.

Osmatřicetiletý muž z Prahy 3 je přesvědčen, že před lety obě pokuty zaplatil, ale dokázat to nemůže, protože už nemá doklad. Proto mu nezbývá, než zaplatit za každý prohřešek 8235 korun, celkem tedy 16,5 tisíce korun. A doufat, že se záležitost vyřeší.

Jen ke konci roku takto v Praze dopadlo 27 tisíc dlouhodobých dlužníků, kteří městské policii v období od července 2003 do listopadu 2007 nezaplatili blokovou pokutu za závažné přestupky. Nařízení o exekuci majetku bylo doručeno více než třiadvaceti tisícům pěti stům z nich.

Exekuce kvůli tisícovce

„Vše začalo tím, že jsem v roce 2003 dostal dvě pokuty za špatné parkování v Praze 1, každá byla za pět set korun. O zhruba šest let později jsem se v podstatě náhodou dozvěděl, že je na veškerý můj majetek kvůli nezaplacení pokut vypsaná exekuce,“ vypráví svůj příběh čtenář, jehož jméno je redakci známo.

Městská policie ale odmítá, že by při zaplacení pokuty na místě či později složenkou v řádném termínu mohlo dojít k dalšímu vymáhání peněz. „V případě, že řidič včas zaplatí, není možné, aby byly později požadovány další peníze,“ ujistila mluvčí městské policie Radka Bredlerová.

Jenže řidiči se často zlobí, že se tolik let nic nedělo.

Po pěti letech

„Částku po mně začali vymáhat až na podzim roku 2008 a pokuty přitom byly uděleny v červnu a srpnu roku 2003. To mi přijde jako nehorázně dlouhá doba,“ pokračoval poškozený. Je totiž přesvědčen, že kdyby věděl o pohledávkách dříve, mohl by snadno zjistit, zda-li je zaplatil. „Jinak vím skoro stoprocentně, že z městské policie mi nepřišla jediná výzva, z magistrátu taky ne, soud to řešil v místě mého bývalého bydliště,“ řekl dále muž, který nyní už čtyři roky žije v Praze.

„Poškozený se v tomto případě zlobí marně. Pokud nemůže dokázat, že pokutu zaplatil, nezbude mu, než uhradit zmíněnou částku. Pakliže si stěžuje na velikou prodlevu, ani v tomto případě toho mnoho nezmůže, takový je bohužel postup v současné době. Není to ideální, ale řidičů neplatičů je obrovské množství, i proto vše tak dlouho trvá,“ konstatovala právnička Tereza Marková.

Neplatiče pokuta nemine

Většina řidičů–neplatičů asi byla překvapena, dlužníci totiž nejsou přítomni při soudním rozhodnutí. „Musíme být důslední v postihu těch, kteří hrubě narušují pořádek, ať už jde o bezohledné řidiče či opilce a vandaly,“ upozornil už dříve první náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS), do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá.

K přísnějšímu postupu město přiměla zejména skutečnost, že platební morálka pachatelů přestupků byla před spoluprací se soudy velmi špatná. Počet těch, kteří v minulosti zaplatili uloženou pokutu v zákonné lhůtě, byl podle magistrátu méně než poloviční, v průměru 63 procent pokut nebylo zaplaceno, nově už se situace o poznání zlepšila.

Vím, jak řídím

Uhradit pokutu je možné buď přímo na místě, nebo pokud u sebe nemají lidé hotovost, nejpozději do 15 dnů převodem z účtu, složenkou či na pokladně Správy služeb Městské policie hlavního města Prahy v Korunní ulici. Přesné adresy přestupkových pracovišť, kde také lze uhradit blokové pokuty, jsou k dispozici na internetových stránkách městské policie.

Kde zjistit neuhrazené pokuty takzvaně na složenku?

 • OSOBNĚ: na Útvaru řešení přestupkůMPhl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00, přízemí
 • TELEFONICKY:267 002 326,
 • E-MAILEM: pokuty.urp@mppraha.cz

  Dále je velmi důležité, aby zejména při platbách poštovní poukázkou byla dodržena zásada, že v kolonce odesílatel bude uveden skutečný přestupce, nikoli rodinný příslušník nebo firma. V případě rozdílných údajů může dojít k tomu, že platba nebude identifikována a neuhrazená pokuta bude postoupena k exekuci.

 • Řidiči v Praze mohou v případě nejistoty využít také elektronické služby Vím, jak řídím. Služba je internetová aplikace, která umožňuje řidiči zjistit, jakých dopravních přestupků spáchaných na území hlavního města se dopustil a jaké sankce, respektive odečtení bodů mu za tyto přestupky hrozí.

  Jak funguje služba Vím, jak řídím?

  V současnosti je služba dostupná pouze pro fyzické osoby, které jsou uvedeny jako provozovatel v osvědčení v takzvaném malém technickém průkazu. Informace zobrazené pomocí služby se týkají dopravních přestupků spáchaných pouze na území Prahy, které vstupují do správního řízení z iniciativy městské policie. Například překročení povolené rychlosti, špatné parkování a další. Řidič se na stránkách dozví například, jaký je stav trestných bodů na jeho kartě řidiče.

  Jak je možné začít služby využívat?

 • Je třeba se zaregistrovat na kontaktním místě v budově magistrátu ve Škodově paláci v Jungmannově ulici na přepážce číslo 58. Úřední hodiny kontaktního místa jsou od pondělí do pátku 8.00 – 18.00 hod.
 • Po předložení malého technického a občanského průkazu obdržíte zalepenou obálku s uživatelským jménem a heslem k této aplikaci. Poté již stačí pouze na jakémkoliv počítači s internetovým prohlížečem navštívit stránky www.praha.eua za pomoci uživatelského jména a hesla se přihlásit.
 • Pokud jste již držitel karty opencard s kontaktním čipem, můžete ji po své registraci ke službě „Vím, jak řídím“ používat k přihlášení ke službě.
 • Pravidla jsou daná

  Zhruba ve třetině přestupků u sebe člověk nemá požadovaný obnos, a proto je mu tato pokuta uložena formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou, takzvaně na složenku. Všechny pokuty uložené na složenku by měly být uhrazeny do 15 dnů od data uložení pokuty.

  Není-li stanovená částka včas uhrazena, městská policie podá příslušnému soudu návrh na nařízení exekuce. Soud usnesením rozhodne o nařízení exekuce, a pak už začne jednat samotný exekutor. Tak se pokuta uložená ve stokorunách rázem vyšplhá i na několikatisícové částky, například 300 korun dlužné částky ve finální části činí až 7000 korun.

  V bytě dlužníka se našel cenný obraz, šel do aukce

  Nedoplatky za elektřinu, vodu, neplacení nájemného, hypoték, pokut, nebo rychlé půjčky, to všechno přerůstá ročně tisícům Pražanů přes hlavu. V metropoli není den, kdy by se neodehrála exekuce a soudní vykonavatelé se shodují: počty zabavování majetku stoupají, a to bez ohledu na finanční krizi.

  „Finanční krize se ještě neprojevila, ta bude mít zpoždění, protože soudní rozsudky přicházejí s prodlevou. Obecně se však dá říct, že rok od roku počet narůstá,“ potvrdil ředitel exekučního úřadu pro Prahu 10 Zdeněk Beránek.

  Lehkovážnost se nevyplácí

  Podle něj jsou nejčastějšími dlužníky lidé, kteří jsou laxní a svou situaci neřeší. „To jsou případy, kdy si člověk nabere několik půjček a leasingů, drží se například hesla: Leť teď, plať pak, ale poté není schopen splácet,“ potvrdil.

  I exekutoři někdy nevěří svým očím. Například radnici Prahy 10 dluží jedna z obyvatelek sta tisíce na nájemném. Aby ji ale radnice nemohla z bytu vystěhovat, najala si jednu z nejdražších právních kanceláří a ta rozsudek oddaluje. Radnice přitom dlužníkům podala vstřícnou ruku. Když se dobrovolně odstěhují do malometrážních bytů na Bohdalec, dluh jim odpustí.

  Zřejmě nejkurióznější případ však zažil před třemi lety exekutor z Prahy 9. Když šel zabavit dlužníkovi majetek, našel v jeho bytě olejomalbu Františka Kupky Mořské pobřeží z roku 1896. Obraz putoval do dražby a financovaly se z něj pohledávky dotyčného.

  Nová služba pro dlužníky

  Před zabavením majetku ale už více než rok může Pražany zachránit insolvenční zákon. Právě osobní bankroty jsou podle radního pro sociální oblast Jiřího Janečka (ODS) mezi dlužníky velmi omílaným tématem. Centrum sociálních služeb proto od března zavedlo novou službu: sociální poradnu pro osoby ve finanční tísni.

  „Zájem o tuto novou službu projevilo několik lidí, ale i podnikatelé,“ doplnil Janeček s tím, že většina klientů řeší své problémy bohužel velmi pozdě a uzavírá tím pracovníkům poradny, ale i dalším odborníkům řadu možností. Poradnu většinou navštívili dlužníci, kteří nejsou schopni splácet své půjčky nebo platit nájemné a služby spojené s bydlením. Nemalým problémem se ukazují i dluhy na nemocenském a sociálním pojištění. Přesto i těmto lidem lze podle úředníků pomoci. „Často totiž neznají ani různé druhy státní podpory, na které mají nárok nebo další možnosti řešení jejich problémů,“ konstatoval radní Janeček.

  LUCIE BOHÁČOVÁ