„Rekonstrukce první spalovací linky proběhla bez komplikací, a dokonce o něco dříve, než bylo plánováno. Je teď mnohem spolehlivější a má ekologičtější parametry,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Její revitalizace začala loni na jaře a takřka přesně po roce se vrátila do ostrého provozu. Spalováním odpadu vzniká pára, která pohání turbogenerátor na výrobu elektřiny a tepla. Postupná rekonstrukce všech čtyř spalovacích linek přitom probíhá za provozu ostatních linek.

„Jde o poměrně složitý proces a koordinačně náročnou práci. Ale jde o klíčové zařízení pro Prahu a její odpadové hospodářství, takže vysoké nároky na rychlost a kvalitu provedení rekonstrukce jsou zcela na místě,“ dodává Hlubuček.

Odpadové hospodářství vyspělých zemí je založeno na principech minimalizace vzniku odpadu, jeho materiálovém a energetickém využití a až v poslední řadě na skládkování nevyužitelného zbytku. Společnost Pražské služby provozuje na území Prahy svá recyklační zařízení a takzvanou termickou koncovku v Malešicích.

Rekonstrukce byla nutná

„Termické využití materiálově již jinak nevyužitelného zbytkového odpadu je v souladu s evropskou hierarchiích nakládání s odpady a je tak nedílnou součástí moderního odpadového hospodářství, které naše společnost prosazuje a na území Prahy realizuje,“ říká Patrik Roman, šéf Pražských služeb, pod které ZEVO Malešice spadá.

Před zahájením obnovy bylo zařízení ZEVO Malešice, jehož původní koncepce sahá až do druhé poloviny 80. let, více než 20 let v provozu. Některé komponenty byly provozem opotřebované, a navíc i technologicky zastaralé. Nároky a s tím spojené náklady na údržbu a provoz byly spouštěčem rozhodnutí pro rekonstrukci.

„Projekt GOLEM byl velmi kvalitně připraven, jeho příprava nám zabrala více než dva roky a probíhala paralelně s běžnými provozními záležitostmi, kterých bylo vzhledem ke stáří a tomu odpovídajícímu stavu zařízení opravdu hodně. Můj tým ze sebe vydal při přípravách projektu maximum,“ říká ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Rekonstrukční práce pokračují v souladu s harmonogramem, přestože se termínový tlak na zprovoznění dalších obnovených linek o měsíc zpřísnil. Projektový tým ovšem očekává podobně hladký průběh prací i na zbývajících třech linkách.

Začala druhá fáze

„Tento velký projekt obnovy technologie bude trvat celkem čtyři roky s realizací postupně po jednom kotli za rok. Práce na nové technologii běží souběžně s provozem stávajícího zařízení a znamená to velkou výzvu týkající se koordinace. Máme úspěšně za sebou první fázi, která ukázala mimořádné kvality a nasazení projekčního týmu. Druhá fáze právě začala a náš cíl je jasný, být opět úspěšní,“ dodává vedoucí projektu GOLEM a vedoucí odboru údržby a investic ZEVO Tomáš Žižka.

ZEVO Malešice je součástí akciové společnosti Pražské služby, kterou plně ovládá hlavní město Praha. Celková rekonstrukce čtyř spalovacích linek si vyžádá investici ve výši 2,8 miliardy korun.