Vítězné náměstí jako takové nepůsobí příliš příjemně, ale jeho hlavním problémem je velké dopravní zatížení. To ještě zhoršilo otevření tunelu Blanka. Urbanistická soutěž, která bude vypsána v dubnu, by měla nalézt nejlepší možné řešení tohoto veřejného prostoru a problémy eliminovat.

„Hlavním cílem připravované soutěže je zklidnit dopravu a vrátit ho zejména obyvatelům Prahy. Mělo by tedy vzniknout náměstí, kde bude možné třeba posedět pod stromy, nebo pohodlněji přestoupit na metro, autobus nebo tramvaj,” uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Návrh by měl respektovat původní plány

Když začal prvorepublikový architekt a urbanista Antonín Engel v roce 1921 pracovat na urbanistické koncepci překotně se rozrůstajících Dejvic a přilehlé Bubenče, koncipoval Vítězné náměstí do tvaru podkovy. Do jeho práce ale zasáhla válka, a po ní se „Kulaťáku" ujali jiní architekti, a tak byla Engelova vize realizována pouze částečně. Budoucí rekonstrukce by se měla opět Engelovým plánům přiblížit.

„Návrh by měl oživit okolí Vítězného náměstí, ale zároveň by měl respektovat základní zásady původního plánu profesora Engela. Věřím, že tato výzva přiláká spoustu zajímavých návrhů z Česka i ze zahraničí,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

Ledního medvěda vystřídá bytový dům

Náměstí není ani stavebně dokončeno. Na místě, kde měl v minulosti vyrůst převážně obchodně administrativní komplex Lední medvěd, vznikne bytový dům. Projekt Line, jemuž se začalo přezdívat Lední medvěd měla postavit PPF Real Estate. 

Komplex hned od počátku budil vášně. Měl řadu zarytých odpůrců i zastánců. Jak z architektonického, tak občanského hlediska. Nakonec návrh ateliéru Radana Hubičky realizován nebyl.