V metropoli se letos v rámci této akce uskuteční 69 sousedských slavností, z toho 64 je naplánováno na dnešek. Organizátoři ze sdružení Auto*mat vybrali jako téma letošního ročníku Příběhy z naší čtvrti.

„Tato myšlenka vyjadřuje poslání slavností, tedy lépe poznat své sousedy a místo, kde člověk žije, aby nebylo jen anonymním shlukem domů podél cesty do práce,“ popsal mluvčí sdružení Jakub Holzer. Zájemci si tak můžou například v Malešicích, Záběhlicích, Bubenči, Ďáblicích a ve Vojtěšské ulici poslechnout příběhy staro-usedlíků a na nádraží Vyšehrad podebatovat s památ-káři.

Procházka přiblíží Prahu za války

Kdo navštíví slavnost na Palachově náměstí, má šanci vyrazit na procházku na téma Praha ve válce, válka v Praze. Unikátní bude oslava v Osinalické ulici, kde se bude zároveň slavit diamantová svatba ďáblických manželů.

Slavnosti Zažít město jinak se v Praze konají od roku 2006. Náplň oslav si zajišťují samy sousedské party a spolky. „Těchto skupin každý rok stále přibývá, i když v posledních letech už to jde pomaleji než dříve,“ připomněl Holzer. Podrobný program každé oslavy je uveden na webu www.zazitmestojinak.cz.

close Zažít město jinak info Zdroj: Deník zoom_in