Vyplývá to z rozsudku soudu (ke stažení zde). Na soud se obrátila fyzická osoba. Praha 1 musí kromě nového povolení a řešení křižovatky zaplatit 23 tisíc korun advokátovi žalující strany.

„Od začátku jsme tvrdili, že to není správné řešení a rozhodnutí soudu vítám,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr. Z kruhového objezdu se stal i jeden ze symbolů naprosto odlišných představ o dopravě reprezentovaných na jedné straně současnou koalicí v čele hlavního města a radního Prahy 1 pro dopravu Richarda Bureše (ODS). Praha 1 může podat kasační stížnost. Její vyjádření zjišťujeme.

Fyzická osoba se u soudu domáhala zrušení třech opatření obecné povahy označených v záhlaví tohoto rozsudku, které na sebe navazují a kterými vznikl u Prašné brány kruhový objezd. Stěžovatel argumentoval především tím, že kruhový objezd nemůže vzniknout jen na základě přechodné úpravy provozu. Podle jeho názoru nebyly úpravy ani dostatečně vysvětleny.

Podle názoru soudu Praha 1 postupovala při povolení nezákonně, když nemohla veřejnost uplatnit námitky proti takové regulaci.

Citlivé řešení, tvrdí Praha 1

Praha 1 už dříve uvedla, že okružní křižovatka „pomůže z dopravního hlediska lidem z celého okolí i například z Petrské čtvrti“. „Uvědomujeme si, že čerstvě natřené značení vyvolalo hlasité reakce z více stran. Museli jsme postupovat podle příslušné vyhlášky a snažili jsme se v této citlivé lokalitě zvolit co nejméně invazivní řešení, jaké nám předpis umožňuje. Nemáme tu zelené balisety, chaotické pruhy, retardéry ani nevzhledné montované obrubníky, které jinak vidíme po celém městě. Nicméně je naším cílem v budoucnu prosadit trvalé stavební řešení, které celému místu vrátí podobu, jakou si zaslouží,“ uvedl v květnu radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš (ODS). Čerstvou reakci zjišťujeme.

Institut plánování a rozvoje (IPR) po vzniku objezdu uvedl, že v tomto místě je potřeba naopak zvětšovat plochy pro pěší a cyklisty. „Projektant Prahy 1 naopak plochy chodníků u domu U Hybernů a na rohu s Dlážděnou zmenšuje, což je z našeho hlediska zcela nepřípustné. Zatímco koncepce Hradebního korza tyto plochy maximalizuje, navíc umožňuje i určitou rezervu i pro možnou budoucí obnovu tramvajové trati,“ uvedl IPR ve svém stanovisku.