Státní zástupce Richard Houdek pro něj přitom požadoval půlroční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na jeden rok a peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun.

Bývalý náměstek primátora Karel Březina za údajné zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění do vězení nepůjde.

A možná se dokonce vrátí zpět do aktivní politiky. Existuje jistá pravděpodobnost, že by mohl usednout v čele kontrolního výboru zastupitelstva hlavního města.

Deník včera oslovil novopečeného prvního náměstka primátora Tomáše Hudečka (TOP 09), který do čtvrtka kontrolnímu výboru předsedal a v radě vystřídal právě Březinu. Uvedl, že místo předsedy kontrolního výboru jistě bude nabídnuto nejsilnější opoziční straně, tedy ČSSD. „Pokud sociální demokracie navrhne Karla Březinu, kterého včera soud osvobodil, za svou osobu si dokážu představit, že bude předsedou. Rozhodně nebudu jeho zvolení blokovat,“ řekl Deníku Hudeček.

Žalobce se odvolal

Březina však není osvobozen pravomocně. S verdiktem soudce Ondřeje Havlína se totiž neztotožnil žalobce Richard Houdek. Na místě se proti němu odvolal. Březina tak bude muset absolvovat ještě odvolací řízení před Městským soudem v Praze.

Houdek trvá na tom, že se exnáměstek primátora dopustil trestného činu tím, že v podkladech pro zápis do obchodního rejstříku vědomě uvedl nepravdivé informace. Jenže Havlín se přiklonil výkladu Březinových obhájců a shledal, že skutek popsaný v žalobě není trestným činem.

„Nelze dovodit úmysl spáchat trestný čin,“ vysvětlil soudce Havlín. Březina vyslechl jeho verdikt s úsměvem na tváři po boku své přítelkyně, zastupitelky hlavního města za ODS Gabriely Kloudové. Od samého počátku provinění rezolutně odmítal.

„Je na místě, aby se věcí zabývala odvolací instance,“ komentoval žalobce Houdek. Obvodní soud pro Prahu 2 se podle jeho mínění dostatečně nevypořádal s předloženými důkazy. Březina se pochopitelně vzdal práva na odvolání. „Jsem rád, že se před soudem podařilo prokázat, že jsem trestný čin nespáchal,“ řekl Březina novinářům krátce po vynesení rozsudku.

Při jeho čtení soudce Havlín zdůraznil, že trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění směřuje proti podnikatelům, kteří svým špatným hospodařením přivedli firmu ke krachu.

Březina však byl podle mínění Havlína dosazen do dozorčích rad posléze zkrachovalých společností již v době, kdy bylo jasné, že směřují k úpadku.

Obžaloba:

Od 1. května 2005 byl Březina podle obžaloby členem dozorčí rady společnosti Porcela Plus, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz přesně 5. prosince 2008. Od 25. dubna 2005 byl zároveň členem dozorčí rady společnosti Concordia, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz přesně 19. ledna 2009. Nepravdivé prohlášení pak Březina nechal podle obžaloby 25. listopadu 2009 doručit Městskému soudu v Praze, aby provedl změny v obchodním rejstříku. Insolvenční řízení s oběma společnostmi dosud neskončila.
Obhajoba:

Březina odmítá, že by vedení ŽSD o vyhlášeném konkurzu na firmy Porcela Plus a Concordia neinformoval. Učinil tak prý na podzim 2009 před konáním valné hromady, kdy se obrátil na představenstvo a dozorčí radu. Připojil prý také právní stanovisko z roku 2008 z dílny renomované advokátní kanceláře, podle něhož přes vyhlášené insolvenční řízení do té doby nevznikla překážka pro výkon funkce, a mohl se tedy stát členem dozorčí rady ŽSD. Informace i s právním stanoviskem prý byly součástí podkladů na valnou hromadu.

(jfk, eis)