Soutěž na podobu pomníku vyhlásila Praha 6 v roce 2013 a výsledky byly zveřejněny v dubnu 2014. Následně se projekt zdržel z politických důvodů a v posledních letech začalo proti stavbě protestovat několik stovek lidí, kteří podepsali petici.

Předkladatelé petice kritizují pomník Marie Terezie jako jeden z počinů, které po roce 1989 „vzdávají hold cizím potlačovatelům svobody“.

Habsburkové podle autorů petice české země zpustošili a „odřízli od evropských center svobodného rozvoje věd a umění“. A Marie Terezie prý jako „macecha Čechů“ prohlubovala centralizaci rakouské říše v zájmu habsburské dynastie.

Česká koruna jako šaškovská čepice

„Před pražskou korunovací roku 1743 prohlásila, že česká koruna se podobá šaškovské čepici. Zrušila Českou dvorskou kancelář, vládla zaostalé říši, stále praktikující mučení, usmrcování evangelíků i útisk poddaných,“ uvádí dále text petice.

Její autoři naopak snižují význam tereziánských reforem, mezi které patřila modernizace státní správy, zmírnění robotní povinnosti, zavedení bezpečnostních standardů v požární ochraně nebo faktické zavedení povinné školní docházky.

Vedení Prahy 6 hájí nejen samotnou existenci pomníku, ale i jeho výslednou podobu. Tou je „redukovaná figura“ a někteří uživatelé sociálních sítí ji už na základě představeného modelu nazvali posměšně kuželka nebo zvon.

Městská část na Facebooku uvedla, že socha vzniká ze speciální směsi podle Kováříkovy receptury. Ta se nyní tlačí do formy kolem jádra sochy, která pomalu získává svoji definitivní podobu.