Ulicemi Prahy kroužilo více než 70 sypačů, chodníky si vzali na starost metaři. „Kalamitní stav nenastal. Po chemickém ošetření byly ráno vozovky mokré, ale sjízdné. Jde o normální průběh zimy,“ popsala Lišková.

Pražské komunikace zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do tří základních skupin podle své důležitosti. V případě, že na silnicích I. významu nasněží či se objeví jiná závada, vyřeší ji TSK do dvou hodin od výjezdu techniky. Jedná se o nejdůležitější komunikace a chodníky, zejména v okolí úřadů, nemocnic, škol či nádraží a stanic metra. Na komunikacích ve II. pořadí je to 12 hodin a ve III. 48 hodin.

TSK má na zimní údržbu připravených 73 sypačů a 51 dalších strojů, které mohou v Praze vysypat až 24 tisíc tun soli. V pohotovosti vydrží až do začátku dubna. Na území hlavního města se nachází celkem 4047 kilometrů komunikací, z čehož TSK spravuje 2327 kilometrů.

Protinámrazový systém funguje automaticky

Podle plánu by vozidla měla sypat sůl automaticky na Vysočanské radiále (přemostění Kbelské), Vysočanské estakádě, Wilsonově (přemostění u Bulhara), K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most), Jižní spojce (přemostění u Mitasu lanový most) a Strahovském tunelu (přemostění Plzeňské ulice).

Ve skladech leží 24 tisíc tun soli a solanky, která se používá na skrápění, čímž stoupá účinnost soli.

Dále je k dispozici unikátní automatický protinámrazový systém, který je na šesti místech v Praze. V případě nízkých teplot upozorní na možnost vzniku náledí a automaticky spustí postřik rizikových míst.

Sníh či náledí na chodnících uklízí 1070 pracovníků. Dalších 150 lidí je primárně určeno k odborným pracím, jako jsou opravy kanalizace, údržba dopravního značení, úprava zeleně, opravy komunikací… Tito pracovníci jsou využíváni operativně.

Zimní údržba vyšla Prahu v minulé zimě na 906 milionů korun.