Platit ulékaře pomocí mobilu? To by do měsíce mohlo být možné nejen ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale také vjiných zdravotních zařízeních včetně ordinací praktických lékařů.

Myslí si to Radoslav Súkala, člen představenstva Expansion Group, které virtuální poplatky pomáhá realizovat. Už zřejmě za pár týdnů se podle nějdočkají také pacienti Thomayerovy nemocnice vKrči. Další na řadě bude nemocnice v Kolíně.

Větší komfort

Odčtvrtka 21.2.přijímají smsky lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Podle jejího ředitele Jana Břízy tak chtějí především zajistit větší komfort nemocným. „Kdybychom postavili všechny pacienty, co unás ročně ošetříme, do jedné fronty, měřila by 686kilometrů. Pokud bychom od všech vybrali mince, vážily by desetikoruny a dvacetikoruny dvacet dva tun,“ sdělil pro představuBříza.

Pražané mohou smskou platit buď za ošetření na ambulanci nebo napohotovosti. Poplatky za hospitalizaci se budou hradit nadále při propuštění nebo formou složenek a faktur, kde jsou osmidenní lhůty na zaplacení.

Možné problémy

Řada Pražanů možnost placení přes sms vítá, proti je však Svaz pacientů České republiky, který formu považuje za nezákonnou. „Samo ministerstvo nemocné varuje před tím, aby neplatili dříve, dokud neuvidí lékaře,“ argumentují vtiskové zprávě, kterou má Deník kdispozici. Podle Břízy je zákon oprávněn vykládat pouze soud.

„Je to na každém, jestli pošle smsku před vstupem do ordinace, nebo si ji předchystá a odešle až před lékařem. Výjimkou jsou pouze místa selektrofyzi­ologickými přístroji, kde je používání mobilů zakázáno,“ doplnil Bříza. Zpráva skódem přijde do několika sekund, zdravotník pak platnost ověří vpočítači, aby předešel tomu, že nebyl použit vícekrát.

To, zda dotyčný lékař sms opravdu přijímá, si mohou pacienti snadno ověřit na internetové stránce www.smslekar.cz. Tady by měly postupně přibývat seznamy ordinací, jež se do projektu zapojily.

Jak poslat smsku suplující regulační poplatky ve Všeobecné fakultní nemocnici:

Sms zpráva se píše ve tvaru: LEKAR VFN. Vtomto formátu se odešle na číslo 90222 30nebo 90.Konečné dvojčíslí se volí podle toho, kolik máte ulékaře platit. To znamená, že když jdete na ambulanci, odešlete zprávu na číslo 90222 30, pokud navštívíte pohotovost, tak na číslo 9022230.

Za poslání se neplatí žádné peníze navíc. Odečteno je přesně 30nebo 90korun. Za hospitalizace se poplatky tímto způsobem hradit nedají.

Pokud pacient smsku omylem před vstupem do ordinace smaže, může zaslat požadavek: LEKAR ZNOVU na číslo 90222 05.Za příchozí zprávu zaplatí 5korun.