Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad zaznamenaly loni celkem 108 pracovních úrazů, které měly fatální vyústění. V necovidovém roce 2019, kdy ekonomika ještě nebyla přiškrcena omezujícími opatřeními, jich přitom bylo 95. „Zahraniční pracovníci se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílejí necelými 13 procenty,“ upozornil Richard Kolibač ze Státního úřadu inspekce práce.

V Praze pokles o polovinu

Pro střední Čechy i pro Prahu, kam jezdí za prací řada lidí i z okolí metropole, nevyznívá celostátní srovnání zle. V čele těchto smutných statistik nefigurují navzdory vysokým počtům zaměstnanců – a na rozdíl od řady jiných krajů zaznamenaly meziroční pokles.

Ve středních Čechách se počet dvanácti zaměstnaneckých tragédií z předloňska snížil na devět, v hlavním městě dokonce na polovinu: z deseti na pět. Stěží to však lze označit za trend. Záznamy o tragických událostech na pracovištích jsou v průběhu času značně kolísavé.

Za hlavní příčinu smrtelných pracovních úrazů inspekce dlouhodobě označuje špatný odhad rizika, což se pojí s více než polovinou tragických případů. Často se také opakuje uplatňování nebezpečných postupů.

Nejčastěji tyto tragédie souvisejí s provozem dopravních prostředků. „Smrtelnými pracovními úrazy, které vznikly při dopravních nehodách na veřejných pozemních komunikacích, se inspekce práce v rámci své kontrolní činnosti nezabývá – na rozdíl od pracovních úrazů, ke kterým došlo při provozu dopravních prostředků na účelových komunikacích a v neveřejných prostorách,“ upozornil Kolibač.

Početné jsou dále pády z výšky. A do třetice pak maléry vzniklé při transportu břemen nebo přemisťování materiálu.

Inspekce loni například řešila úmrtí pracovníka výkupny kovů, který pomocí motorového manipulačního vozíku přepravoval bednu s mědí. Když zastavil a přešel k bedně naložené na vidlicích, nechal stroj nastartovaný a nezabrzděný. Ten se dal samovolně do pohybu a přimáčkl ho ke stěně skladu.

Bohužel se objevily i další tragické momenty. Co se také může stát, připomíná Kolibač třeba v souvislosti s tragédií ve výběhu skotu, kam pracovník vstoupil kvůli označení telete. Jedna z krav ho povalila na zem a udupala k smrti.

Vývoj smrtelných pracovních úrazů

Kde k úrazu došlo  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Středočeský kraj 17 10  15 21 12  9
Hlavní město Praha  10  5
Česká republika  131  104  95  123  95  108


Zdroj: Státní úřad inspekce práce