Vedra přitom nahrávají tomu, aby se mohly stát zabijákem. Prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön k tomu připomíná, že přirozený komínový tah je založen na principu stoupání teplého vzduchu komínem.

Plyn má spaliny bez barvy a zápachu 

„Čím vyšší je rozdíl mezi teplotou komína a teplotou spalin, tím je komínový tah vyšší. Pokud se však do střechy a nadstřešní části komínu celý den opírá tropické sluneční záření, může dojít k tomu, že komín se nahoře ucpe horkým vzduchem a komínový efekt nevznikne,“ vysvětlil podstatu problému. Důsledek? Lidé se mohou ocitnout v ohrožení života. Těžké intoxikace mohou znamenat poškození mozku s doživotním handicapem – nebo dokonce vést k úmrtí. „K otravě může dojít i v řádu minut,“ varuje Schön.
Problém se týká všech spalinových cest; není vázán jen na spalování plynu. Právě plyn má ale spaliny bez barvy i zápachu. Lidskými smysly tak nelze zaznamenat, že se – laicky řečeno – „kouří“ do místnosti. Naopak uživatelé spotřebičů na pevná paliva dým zaznamenají – a snadno si uvědomí, kolik uhodilo.

Společenstvo doporučuje objednat pravidelný servis spalinové cesty

Prevence otravy je jednoduchá, připomněl ve středu za společenstvo kominíků Petr Dušek: stačí v místnostech se spotřebičem pravidelně a vydatně větrat. „Dostatek čerstvého vzduchu totiž minimalizuje produkci oxidu uhelnatého. Toto pravidlo platí obzvláště v malých koupelnách se spotřebičem paliv,“ konstatoval Dušek. Jedním dechem ovšem připomněl důležitost funkční spalinové cesty. Společenstvo kominíků proto doporučuje objednat právě nyní pravidelný servis spalinové cesty: její kontrolu a čištění.
Laické posouzení správné funkce spotřebičů na zemní plyn spočívá především v pohledu na plamen. Ten by měl mít ostré modrofialové ohraničení. Pokud se objeví žlutá barva, jde o signál, že je nutno hledat odbornou pomoc. Únik spalin do koupelny může podle Schönových slov prozradit jejich vlhkost, která se nejčastěji projeví kondenzací na studenějším povrchu – třeba na zrcadlech či oknech.