Celkem třikrát byla během letošních dvou měsíců vyhlášena v metropoli smogová situace. V jednom případě dokonce meteorologové vyhlásili smogový stupeň regulace, při kterém továrny omezovaly výrobu. Období zvýšeného smogu mohli na svém zdraví pocítit senioři a děti. Méně se to už dotklo řidičů. Kolik z nich dbalo na doporučení magistrátních úředníků a ten den nevyjeli?

Sdružení zaslalo otevřený dopis primátorce

K ráznějšímu postupu, než bylo doporučení, Praha ani letos nepřistoupila. Za to je dodatečně kritizována. Před dvěma týdny jim jejich nečinnost připomnělo několik desítek demonstrantů před pražským magistrátem na Mariánském náměstí. Minulý pátek zaslalo sdružení Pražské matky otevřený dopis primátorce Prahy Adrianě Krnáčové, v němž se mimo jiné tázalo, kdy bude mít Praha konečně svůj regulační plán.

Předsedkyně Pražských matek Jarmila Johnová pocítila letošní zimu podle svých slov zvlášť citelně ve svém okolí. „Mám čtyři vnoučata a všichni byli nepřetržitě během smogové situace střídavě nemocní. Trpěli hlavně na záněty průdušek, u toho nejmladšího, který byl v té době ještě kojenec, to vyvrcholilo zánětem středního ucha," zlobí se.

Smog nemoc protáhne

V té době sledovala pravidelně portál Českého hydrometeorologického institutu, který měří stav ovzduší v několika pražských lokalitách. Ve 12 z nich došlo k několikanásobnému překročení limitu pro znečištění ovzduší. „Nejhorší situace přitom byla v reálu u mateřské školky v Praze 10," upozorňuje Jarmila Johnová.

Přitom je známo, že se špatné ovzduší má na zdraví dětí mnohem horší vliv než na zdraví dospělých. „Organismus dětí musí k obraně vynaložit větší úsilí," vysvětluje lékařka Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu. Znečištěné prostředí ztrpčuje život nejen astmatikům, ale i těm, kteří právě marodí. V době smogové situace se jejich nemoc často protáhne.

Konkrétní opatření má Praha teprve vybrat

Praha začala o novém regulačním řádu uvažovat teprve po letošní zimě. Magistrát si nechal vypracovat analýzu řešení dopravy při smogu. Uvažuje se například o omezení automobilů ve městě, kdy by třeba v jeden den jezdila pouze auta s lichým číslem na poznávací značce. Konkrétní opatření má Praha teprve vybrat.

Výsledná regulace do konce roku je nejistá 

„Do září se shodneme na konečné podobě regulačního řádu, pak očekáváme spoustu připomínek od městských částí," říká radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

Kdyby tedy smogová situace nastala například v listopadu, není jisté, zda nový řád bude v té době už platný. „Nový regulační řád bude vadit hlavně řidičům. Rozumím tomu, že si maminky s kočárky teď stěžují, ale i oni to pocítí, až se třeba nedostanou autem k lékaři," dodává radní.