Správa železnic dokončila tendr na projektanta nového přemostění Smíchovského nádraží. Zakázku získala s cenou 12,5 milionu společnost Sudop Praha; smlouva se objevila ve veřejném registru. Přes sto metrů dlouhé přemostění nahradí současnou lávku. Oproti ní bude posunuto na jih, blíže k budově nádraží.

Samotné zahájení prací je naplánováno na rok 2022. Stavba bude probíhat současně s rekonstrukcí stanice, podpory lávky budou vznikat vždy s přilehlými nástupišti. Lávka s nimi bude spojena schodišti, výtahy i eskalátory. Celkové investiční náklady na lávku odhaduje Správa železnic na 237 milionů korun.

Lávka pro pěší spojí prostor před nádražím s budoucím autobusovým terminálem Smíchov, který vznikne v místě dnešního společného nádraží a nad kolejištěm. Lávka současně umožní přístup do nově vznikající čtvrtě Smíchov City s napojením na Radlice. Její maximální šířka bude 33 metrů.

Modernizace celé stanice vyjde na dvě miliardy korun. Kromě kompletní přestavby kolejiště zde vznikne čtvrté ostrovní nástupiště, které umožní jízdu vlakům na Pražský semmering. Hlavní město Praha pak připravuje výstavbu autobusového terminálu nad kolejištěm. Opravou projde i nádražní budova, která se stane součástí terminálu a novým sídlem Správy železnic.

„Nová poloha lávky výhledově vytvoří jeden funkční celek s připravovaným projektem hlavního města Prahy na multimodální dopravní terminál. Lávka je konstrukčně navržena tak, aby byla samostatně realizovatelná,“ uvedl mluvčí Správy železnic Tomáš Polák. Podle něj bude lávka „architektonicky a urbanisticky korespondovat se záměrem hlavního města Prahy i se záměrem společnosti Sekyra Group, která aktuálně připravuje a zahájila i realizaci výstavby nové čtvrti v prostoru mezi Smíchovským nádražím a Andělem“.