Dvě další velké transakce jsou podle radního Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu) ve fázi „dolaďování detailů“. To je případ směny, v níž Praha převede na stát většinu svého majetku v areálu Nemocnice na Bulovce, kde jsou čtyři desítky objektů ve smíšeném vlastnictví. „Dokončujeme tam posudky a detaily směny jako jsou vjezdy do areálu, věcná břemena atd. Převod většiny nemovitostí na stát usnadní modernizaci nemocnice, do níž je třeba investovat několik miliard korun,“ zdůraznil Chabr, podle kterého je hodnota majetku převáděného na stát zhruba 1,7 miliardy korun.

Praha si v rozlehlém areálu ponechá čtyři budovy, v nichž je dnes bývalá kotelna, byty, pohotovost a kožní oddělení. Záměrem metropole je nechat zdravotní zařízení „dosloužit“ a v horizontu patnácti let na jejich místě vybudovat bydlení pro matky s dětmi a také kulturní centrum. Jako protihodnotu získá Praha pozemky a budovy na několika místech. V první řadě klasicistní Kasárna Karlín s odhadní cenou přes miliardu korun. „Aktuálně tam probíhá změna územního plánu. Naší vizí je přeměnit komplex na další nové atraktivní městské centrum s ústřední funkcí ubytování pro studenty. V kombinaci s nedalekým vznikajícím projektem Florenc 21 by se jednalo o radikální přestavbu jednoho z nejhnusnějších míst v Praze,“ okomentoval záměry hlavního města v této lokalitě náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Metropole dále získá za majetek z Bulovky pozemky v brownfieldu Bohdalec v Praze 10. Už hotová urbanistická studie tam počítá se vznikem další multifunkční čtvrti s významným parkem a přibližně třemi stovkami městských bytů. Součástí směny je i dům na adrese Hybernská 2, větší pozemky ve Vršovicích a menší na Malé Straně. Ve všech případech by získané nemovitosti mohly být využité pro navýšení kapacit škol.

Nová podoba Zámku Veleslavín

Cílem obou stran je do konce roku na Katastru nemovitostí stvrdit vedle popsané směny i druhý velký „barter“. Díky němu Praze připadne po několikaletém úsilí areál Zámku Veleslavín, v němž by měly už v řádu týdnů až měsíců začít fungovat provizorní učebny a mateřská škola pro ukrajinské děti. Po vytvoření projektu a plánované velké rekonstrukci může být zámecký komplex současně sídlem školy, služeb paliativní péče i kulturního sálu, který Praha 6 aktuálně nemá. Státu naproti tomu připadne památkově chráněný Faustův dům, v němž funguje (v nájmu) výrobna léků, parkoviště u Nemocnice na Homolce, jedna hasičská stanice i pozemky na Balkáně a v Riegrových sadech. Jejich scelení má zabránit případné dražbě a „pojistit“ existenci zahrádkářské kolonie respektive sportoviště TJ Sokol Vinohrady.

Předmětem diskusí mezi pražskou samosprávou a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou momentálně i další nemovitosti. Mimo jiné devět hasičských stanic v majetku města s celkovou hodnotou okolo miliardy korun. Na druhé straně pak třeba areál Pražských služeb nebo koupaliště Na Stírce. „Na rozdíl od vzdálenější minulosti se Praha několik posledních let jednoznačně snaží rozšiřovat svůj majetek, aby v konkrétních případech zabránila nežádoucím prodejům a zejména proto, aby rozšiřovala spektrum poskytovaných veřejných služeb,“ dodal radní Jan Chabr.