„Pomoc lidem bez domova je potřebná, ale vždy je spojena s velkou zátěží pro okolí. Mnohdy je zátěž skutečně extrémní. Posilujeme terénní pracovníky, jsme v kontaktu s poskytovateli služeb a snažíme se zátěž minimalizovat," řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL). Městská část lidi bez domova také zaměstnává při úklidu ulic.

Nízkoprahová centra a noclehárny 

Za problematické služby jsou považované azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny včetně zimních a kontaktní centra pro uživatele drog. Při výpočtu zátěže jednotlivých městských částí braly autoři analýzy v úvahu kapacitu zařízení a míru jejich zátěže – za nejméně zatěžující považují azylové domy pro matky s dětmi, za nejvíce pak kontaktní a nízkoprahová denní centra.

„V případě centra U Bulhara byla celková kapacita 350 osob přerozdělena stejným dílem mezi městské části Praha 1, Praha 2 a Praha 3. Důvodem je faktické umístění objektu přímo na hranici tří městských částí a reálný pohyb klientů, který zatěžuje všechny tři zmíněné městské části," píše se v dokumentu.

Bezdomovectví je celopražský fenomén

Také proto patří Praha 1 (15,03 procenta) a Praha 3 (11,98 procenta) společně s Prahou 5 (12,93 procenta) mezi čtyři nejzatíženější oblasti. Žádné podobné služby nejsou ve většině okrajových městských částí.

„Bezdomovectví a užívání drog jsou fenoménem celopražským, který se ve větší či menší míře týká (a bude týkat i v budoucnu) všech městských částí," uvádí dále analýza. Do budoucna se proto počítá spíš s menšími centry, která by byla na území Prahy rovnoměrněji rozložená.

Kolik je v Praze lidí bez domova 

Podle odhadů odborníků je v Praze 4000 až 5000 osob bez domova, 80 procent z nich jsou muži. Jen necelá třetina bezdomovců má v Praze trvalé bydliště, každý desátý je cizinec, nejčastěji ze Slovenska. Ubytovny jich využívá asi 80 procent, ostatní zůstávají na ulici, třeba kvůli svým psům nebo alkoholu.

Fungují pro ně čtyři nízkoprahová denní centra, šest terénních programů včetně nočních, celkem 18 azylových domů s 600 lůžky, rozdělenými pro muže, ženy a ženy s dětmi, podle potřeby dvě až šest zimních nocleháren s 400 lůžky a celoroční noclehárna na lodi Hermes. Do konce roku by se mělo otevřít v Praze 1 další zařízení pro ženy-bezdomovkyně.

Zatíženost jednotlivých městských částí:
Městská část: Podíl: Typ služby / kapacita:
Praha 1 15,03 % kontaktní centrum (80 osob)
Praha 2 8,24 % azylový dům pro matky s dětmi (14 lůžek),
Praha 3 11,98 % azylový dům pro muže (50 lůžek), nízkoprahové denní centrum (117 osob), zimní noclehárna (80 lůžek), noclehárna (20 lůžek)
Praha 4 1, 6 % zimní noclehárna (105 lůžek)
Praha 5 12,93 % azylový dům pro matky s dětmi (40 lůžek), azylový dům pro muže (25 lůžek), kontaktní centra (100+90)
Praha 6 2,1 % azylový dům (26 lůžek), kontaktní centrum (20 osob)
Praha 7 24,75 % azylový dům pro matky s dětmi (56 lůžek), azylový dům (108 lůžek), noclehárny (56+233), nízkoprahové denní centrum (100 osob), kontaktní centrum (22 osob)
Praha 8 9,31 % azylový dům pro matky s dětmi (22 lůžek), azylový dům pro HIV pozitivní (15 lůžek), azylový dům (17 lůžek), noclehárna (42 lůžek), nízkoprahové denní centrum (100 osob)
Praha 9 5,87 % azylový dům pro matky s dětmi (84 lůžek), azylový dům pro muže (58 lůžek), zimní noclehárna (93 lůžek)
Praha 10 2,66 % azylový dům pro matky s dětmi (35 lůžek), azylový dům pro ženy (40 lůžek), azylový dům (30 lůžek)
Praha 11 0,59 % azylový dům pro matky s dětmi (39 lůžek)
Praha 12 1,05 % azylové domy pro matky s dětmi (12+7), azylový dům pro ženy (25 lůžek)
Praha 14 3,22 % azylový dům s ošetřovatelskou službou (26 lůžek), azylový dům (80 lůžek)
Praha 15 1,55 % zimní noclehárna (100)
Praha 13, 16–22 0 %

zdroj: Rozpracování principu spravedlivé distribuce nízkoprahových služeb na území hl.m. Prahy

Čtěte také: Lidé bez domova uklízejí ulice v centru Prahy