PIS ovšem už tehdy měla na co navázat. Například oddělení informací a dokumentací totiž funguje již od roku 1948, tedy dávno před vznikem PIS. Pod názvem Ústřední informační služba působilo v původním sídle – v paláci Dunaj na Národní třídě. Nová Pražská informační služba, která v sobě spojila více předchozích pracovišť a aktivit, začala fungovat od 1. 1. 1958. Proto na příští, jubilejní rok 2008 slibuje PIS řadu akcí rozprostřených do celého roku.

Pražská informační služba dávno zdaleka neslouží pouhému poskytování informací o Praze. Mezi její další významné aktivity patří výstřižková služba, pořádání vlastivědných vycházek, turistický servis, propagace Prahy v zahraničí a správa některých historických památek hlavního města, které byly postupně opraveny a otevřeny pro veřejnost. Naposledy třeba zámecký areál ve Ctěnicích. Dnes Pražská informační služba poskytuje obyvatelům i návštěvníkům metropole nekomerční, objektivní informace o Praze (a nejen o ní). Vydává také měsíčník Přehled kulturních pořadů, zajišťuje turistické průvodce a také je školí.

Na dotazy odpovídá telefonicky, prostřednictvím e-mailu, v případě obsáhlejších témat i písemně, a to zejména do zahraničí. V současnosti stále více těchto zájemců před svou cestou využívá kromě informační telefonní linky 124 44 také internetové stránky. Na adrese www.prague-info.cz pro zahraniční zájemce nebo www.pis.cz pro česky hovořící turisty lze totiž získat předem komplexní informace, potřebné k bezproblémové návštěvě hlavního města. Pomocí nich je možné naplánovat si předem i program na dobu pobytu. Za tak dlouhou dobu se pochopitelně v jejím čele vystřídalo mnoho ředitelů. Ten dnešní, Ing. Václav Novotný, vede PIS již 17 let.