„Řidiči nejsou jediní, kdo musí dodržovat zákony. Naším cílem je obrana práv řidiče až do doby nápravy postupů policie a nastolení důsledného a oboustranného respektování a dodržování zákonů, a to jak ze strany řidičů, tak i samotné policie," představuje účel nové služby Rostislav Drnovský, předseda dozorčí rady akciové společnosti Calp Koncept, která ji provozuje.

Kde je chyba?

Zásadní chybu udělá totiž řidič hned na začátku, když na otázku policie „jestlipak víte, pane řidiči, co jste provedl," svoji údajnou vinu přizná, a zbaví tak policii povinnosti mu jeho domnělý přestupek dokázat. Podle zakladatelů služby totiž až 93 procent policií řešených přestupků ve skutečnosti přestupky podle platných zákonů není.

Služba už funguje tři měsíce a využívá ji téměř tři tisíce řidičů a řešení jejich „přestupků" má zatím stoprocentní úspěšnost. Využívají ji nejčastěji doposud nebodovaní řidiči.

Mezi registrovanými uživateli zcela dominují muži, řidičky představují pouze osm procent celkového počtu. Věk řidičů je mezi 25 a 55 lety a pocházejí z celého území České republiky.

Vede Brno

Nejvíce uživatelů je v Brně, následuje Praha a z dalších větších měst je zastoupena Ostrava, Zlín a Plzeň.

Nejčastěji řešenými problémy jsou parkování a překročení rychlosti, zpravidla na dálnici, a to v průměru do 20 kilometrů za hodinu.

„Na rozdíl od jiných služeb na českém trhu jsme schopni naše klienty opravdu ochránit před připsáním bodů a pokutování. Nedosahujeme toho běžně užívaným administrativním zdržováním, ale aktivním přístupem úspěšně rozporujícím samotnou skutkovou podstatu a jeho oprávněnost," uvedl Drnovský.

A s řešením jakého „přestupku" pomáhá služba Obrana řidiče nejčastěji? S údajným porušením zákazu parkování na místě, kde je to však dle zákonné úpravy povoleno. Pracovníci služby naopak opakovaně zdokumentovali případy, kdy vozidla městské policie neoprávněně stála na chodníku v rozporu s předpisy. Informace o pochybení policistů byly předány Inspekci městské policie.

Neznalost práva

Policie běžně využívá řidičovu neznalost obecných právních předpisů a svým postupem v mnoha případech vyvolává nejistotu a strach řidiče. Ten často vůbec neví, že po jeho uznání přestupku zaniká policii jakákoliv povinnost domnělý přestupek dokazovat.

Při posuzování oprávněnosti přestupkového řízení hraje roli mnoho různých faktorů – umístění a viditelnost značek, šířka daného úseku silnice, výška chodníku a podobně. Služba Obrana řidiče v každém jednotlivém případě tyto vstupní informace vyhodnocuje podle přesného znění zákona a díky zjištěným nesrovnalostem ve většině případů úspěšně poukáže na nezákonnost postihu ze strany policie.

Jak to funguje?

Využít služeb Obrany řidiče může kdokoliv, kdo se zaregistruje do systému a zaplatí roční poplatek, který v případě základního balíčku činí 990 korun. Registrovaný řidič dostane podrobný tištěný manuál, jak se zachovat v případě pokutování. Základním úkonem je zavolání na nonstop telefonickou linku služby a nahlášení typu události. Operátor linky sdělí řidiči instrukce co dělat a jakou dokumentaci na místě pořídit.

Při následném posuzování oprávněnosti přestupkového řízení vyhodnocují odborní pracovníci veškeré vstupní informace. Porovnávají je s aktuálním zněním zákonů a ve většině případů díky zjištěným nesrovnalostem úspěšně dokazují nezákonnost postihu.

Podrobnější informace a přihlášení je na adrese www.obranaridice.cz.

Služba řeší zaměření mobilním, stacionárním i automatickým radarem, nasazení botičky, odtah vozidla a pomoc při správním řízení. Dodává také podklady pro případné soudní řízení a poskytuje i zpětnou pomoc u přestupků a dopravních nehod.