Dohlížet na bezpečnost a pořádek v ulicích budou po boku místních kolegů – dřívější zkušenost totiž ukázala, že někteří policisté z venkova potřebují trochu pomoci s orientací v ruchu metropole.
Třebaže se pražská policie snaží spolupracovat se středními i vysokými školami a přijímá i další opatření včetně kontaktů s úřady práce, dlouhodobě pociťuje citelný nedostatek policistů.

„Personální situaci se stále nedaří stabilizovat,“ uvedla její mluvčí Andrea Zoulová. Ředitel Miloš Trojánek proto velmi oceňuje podporu ostatních policejních ředitelství. „Věřím, že díky jejich pomoci se nám podaří překlenout toto nelehké období,“ konstatoval. Velmi podobná situace je i za hranicemi metropole – ve Středočeském kraji.