S poplašnou naléhavostí tyhle zprávy v médiích burcovaly před půl rokem veřejnost: provoz na Pražském okruhu je ohrožen! Již fungující jihozápadní části dálnice D0 prý může hrozit dočasné uzavření! Dílo otevřené v roce 2010 stále zůstává v režimu zkušebního provozu; dlouhodobě se mluví o tom, že kolaudace zatím nebyla možná kvůli chybějícím protihlukovým bariérám.

Soud se zabýval kasační stížností několika obcí

Nejvyšší správní soud naznačil, že u silničních staveb bez kolaudace je více než tříletý zkušební provoz (ten slouží k ověření vlastností stavby – nikoli tedy k odstraňování nedodělků „za pochodu") příliš dlouhý – a v takovém případě je na místě precizně odůvodnit, jestli to nepřesahuje nezbytnou dobu.

Soud to uvedl loni, kdy se zabýval kasační stížností obcí Herink, Modletice, Dobřejovice a jednoho občanského sdružení týkající se sporu o povolení zkušebního provozu v úseku od dálnice D1 podél Jesenice po Vestec.

Zavřít okruh? To ne!

Jakkoli se v září spekulovalo, že uzavření okruhu by se mohlo stát záležitostí několika měsíců, něco takového rozhodně není na pořadu dne. A podle slov Tomáše Neřolda z ministerstva dopravy takový požadavek z výroku soudu ani nevyplývá. Neřold upozornil, že nad rámec své hlavní argumentace soud poukázal na to, že například tři roky jsou „poměrně dlouhé".

Je to ale uvedeno jako příklad a nelze z toho automaticky dovodit, že v odůvodněných případech nemůže být lhůta delší – a už vůbec ne to, že by stavby s delším než tříletým zkušebním provozem byly nezákonné," sdělil Deníku – s tím, že ministerstvo usiluje o to, aby zkušební doby byly co nejkratší.

Zavírání okruhu nehrozí ani podle slov Renáty Volákové z uskupení Zelená pro Jesenici, která v září vyvolala pozornost zmínkami o požadavku na převedení provozu z obchvatu zpátky na Jižní spojku. „Byla to jistý mediální trik sloužící k tomu, jak dostat náš problém do televize," řekla Deníku Voláková ve čtvrtek.

Volání po šedesátce

To, jak se lidé z Jesenice stěžující si na hluk kamionů a s tím spojené problémy s nespavostí i další zdravotní komplikace dohadují s ministerstvem dopravy i Ředitelství silnic a dálnic o nápravných opatřeních, o hlukových limitech, územních plánech, handrkují se nad hlukovými zprávami či nad údaji z dokumentace EIA o posouzení vlivu stavby na životní prostředí porovnávanými s vlastními zkušenostmi – to by spíš než do televizních zpráv bylo na nekonečný seriál. Obě strany přitom mohou vyrukovat s řadou stanovisek.

Co by se podle jejích představ mělo dělat, ovšem Voláková shrnuje stručně: zajistit vybudování protihlukových stěn na evropské úrovni – tady jsou ovšem zase předmětem debat odhady ceny takových opatření – a než budou hotovy, v úsecích blízko zástavby omezit v noci rychlost jízdy na šedesátku. „Tak, jak to známe třeba z Rakouska," konstatovala.

Povolení jen do června

Nový rozruch kolem budoucnosti Pražského okruhu lze očekávat již brzy. Opravdu velmi záhy. Zkušební provoz stavby „Silniční okruh kolem Prahy 512" je totiž povolen jen do 30. června. Úřady tedy budou muset jednat. Voláková potvrdila, že i tohle pozorně sleduje.

„Oni požádali o kolaudaci – a k tomu potřebují vyjádření řady institucí," uvedla na adresu protivníků. S tím, že za rozhodující považuje stanovisko hygieniků k provedeným protihlukovým opatřením. „Myslím, že tak do měsíce bychom mohli být chytřejší; budeme vědět, jak se k tomu postaví," předpokládá.