Hlavní město čekají čtyři roky plné pozitivních změn. Alespoň podle toho, co všechno slibují zástupci ODS a ČSSD v koaliční smlouvě nového vedení Prahy.

Za každé narozené dítě zasadit jeden strom, uspořádat referendum o mýtném v Praze, dokončit Radlickou radiálu, přispívat chudým na bydlení, nebo dovézt zdarma léky seniorům až do domu.

Některé sliby jsou reálné, jiné se zdají být hodně přehnané a bude jen velmi obtížné jen uskutečnit. Politici by asi nesouhlasili, ale fakta mluví jasně. Stačí se podívat na program bývalého vedení města, který byl také hodně ambiciózní a nakonec nemohl být zcela splněn. „Koaliční smlouva není překvapením, strany vždy slibují a snaží se zalíbit. Nicméně programová východiska míří v hodně směrech politicky doleva. Znamená to tedy, že buď ČSSD prosadila hodně ze svého programu, například v otázce bydlení tomu tak skutečně je, nebo byl program ODS do značné míry levicový respektive populistický, což je také pravda. Například u MHD zdarma do 15 a od 65 let,“ konstatoval politolog Tomáš Holík.

Doplnil, že je více než pravděpodobné, že se program nepodaří splnit na sto procent. „Bývalé vedení města například nestihlo zrekonstruovat Libeňský most, také hovořilo o zavedení mýtného, z něhož nakonec sešlo,“ doplnil Holík.

Nové vedení chce prosadit maximum

Nové vedení je ale přesvědčeno, že dokáže prosadit maximum. ČSSD si například hodně slibuje od bytové politiky, které by měl mít na starosti sociální demokrat Petr Dolínek. „Chceme zavést příspěvek na bydlení pro ty, kteří se dostali kvůli zvyšování nájemného do finančních problémů. Také bychom rádi podporovali revitalizaci panelových domů,“ řekl budoucí náměstek primátora Karel Březina (ČSSD).

Původně chtěla strana dokonce prosadit i to, že by Praha dorovnávala příspěvek na stavební spoření, který vláda snižuje. Otázkou ale zůstalo, kde by na to město vzalo peníze, a právě to může být kámen úrazu mnoha dalších staveb a akcí.

V programu se sice píše, že bude chtít nové vedení u strategických staveb finanční účast státu, ale ten to v minulosti mnohokrát odmítl. V mnoha Evropských státech je sice spoluúčast státu běžná, ale u nás ne. Město tak plánuje například zahájení stavby metra D, a právě zde zřejmě rozhodne, zda stát pomůže. Obdobné by to mohlo být i u pokračování stavby Městského okruhu.

Praha rájem filmařů

Zajímavým bod je také v oblasti kultury, kde chce město přilákat více zahraničních filmových produkcí tím, že pro ně zlepší podmínky. V posledních letech tomu bylo spíše naopak, když Prahu filmové štáby spíše opouštěly, protože byla drahá na rozdíl od jiných evropských metropolí, zejména na východ od nás.

Někde už ale politici hned na začátku slevili. Velký předvolební slib metro do čtyř let přístupné bez bariér vzal rychle za své. V programu je nyní napsáno zajistit bezbariérové přístupy do dalších stanic metra. Novým zastupitelům zřejmě rychle došlo, jak plané toto prohlášení bylo.

Dále by se nemělo v následujících čtyřech letech zdražovat dlouhodobé jízdné a rozsah MHD má být zachován, mělo by ubýt kriminality a také by měly skončit poslední spory s některými taxikáři a Praha už nemá být městem hazardu. „Pokud se program podaří naplnit z 80 procent, bude to možné považovat za úspěch, tedy pokud se podaří prosadit ty nejdůležitější body,“ doplnil politolog Holík.

Změny na radnicích

V souvislosti s novým složením rady budou muset někteří její členové opustit funkce starostů městských částí. Týká se to dvou budoucích náměstků primátora za ODS, starosty Prahy 8 Josefa Noska a starosty Letňan Ivana Kabického.

„Pokud budu zvolen, funkce starosty se samozřejmě vzdám,“ potvrdil Nosek. O nástupci se zatím nehovořilo. Stejně jako starosta Prahy 8 plánuje odchod i Kabický, toho by mohl v Letňanech stranický kolega a radní Ondřej Lněnička.

Sliby nové pražské radnice:

SPRÁVA

– Provést audit důležitých zakázek, smluv a majetkových transakcí z minulosti
– Vypsat výběrová řízení na vedoucí pozice MHMP
– Nepřipustit účelové dělení zakázek a účast firem s neprůhlednou majetkovou strukturou

HOSPODAŘENÍ
– Požadovat, aby vláda přispěla na veřejně prospěšné investice v Praze, vyjednávat se státem, aby se podílel na pražských stavbách celostátního významu typu metra a obchvatu

DOPRAVA
– Dokončit Vysočanskou radiálu v úseku Novopacká – Kbelská, dostavit Radlickou radiálu, připravit stavbu Břevnovské radiály a Libeňské spojky
– Podpořit výstavbu nízkonákladových parkovacích domů a parkovišť P + R na okrajích města
– Zahájit výstavbu trasy D metra
– Zajistit bezbariérové přístupy do dalších stanic metra
– Nezvyšovat předplatné jízdné v MHD na období delší než 30 dnů
– Zavést bezplatné jízdné do 15 a od 65 let pro držitele opencard
– Do dokončení Městského okruhu nezavádět mýtné a následně vyhlásit k této otázce referendum
– Postupně zklidňovat a humanizovat severojižní magistrálu.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ PRAHY
– Nepřipustit úbytek veřejně přístupných zelených ploch (např. Trojmezí, Klánovický les) a maximálně se zasadit o nárůst jejich podílu
– Oproti současným návrhům prosadit v lokalitách Nákladového nádraží Žižkov, Rohanského ostrova, Letné a Smíchovského nádraží vybudování nových parků a sportovišť volně přístupných občanům

BEZPEČNOST A LEGISLATIVA
– Zásadním způsobem snížit v Praze počet heren a kasin
– Předložit návrh na zřízení Metropolitní policie v Praze, která vznikne sloučením pořádkové, dopravní a městské policie v jednu efektivní složku

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA A VÝZKUM
– Pro nadané středoškoláky a vysokoškoláky revidovat stávající systém finanční podpory
– Podpořit výstavbu centrálního vysokoškolského kampusu, například poskytnutím vhodného pozemku
– Zajistit ročně v rozpočtu 200 mil. Kč pro učitele středních škol a 100 mil. Kč pro učitele základních škol na odměny

SPORT A VOLNÝ ČAS
– Dostavět plavecký areál Šutka

ZDRAVOTNICTVÍ
– V každém správním obvodě zajistit lékárenskou pohotovost otevřenou 24 hodin denně
– V každém správním obvodě zajistit dovoz léků na požádání až do domu, v prvním kroku pro všechny seniory starší 80 let

SOCIÁLNÍ OBLAST
– Zpřístupnit bez bariér školy, úřady, sportoviště, zdravotnická, kulturní a společenská zařízení a městskou hromadnou dopravu
– Podporovat výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou a vytvořit 500 nových míst v domovech pro seniory
– Zvýšení počtu míst v jeslích

BYDLENÍ
– Zavést příspěvek na bydlení pro ty, kteří se dostali kvůli zvyšování nájmu do existenčních problémů
– Podpořit revitalizaci panelových domů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– Za každé narozené dítě s trvalým bydlištěm v Praze zasadit strom

KULTURA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE, CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ VZTAHY

– Zvyšovat investice do obnovy památek na území Prahy
– Vytvořit atraktivní podmínky pro zahraniční filmové produkce

ZDROJ: koaliční smlouva