„Rekonstrukcí dělící zdi došlo ke značnému prodloužení životnosti slalomové dráhy, jež byla v rekonstruovaném úseku značně degradovaná. Je na místě připomenout, že současná slalomová dráha vznikla přestavbou původní vorové propusti, která byla uvedena do provozu již v roce 1902. Od té doby bylo provedeno mnoho oprav, nikdy však nedošlo k tak důkladné rekonstrukci, jako tomu bylo nyní,“ řekl Petr Kubala, generální Povodí Vltavy.

Dokončení stavby stihly nasmlouvané firmy přesně před světovým pohárem, který se v areálu bude konat o víkendu. „Již teď vidíme, že se díky realizovaným opatřením výrazně zlepšila kvalita vody ve slalomové dráze, která dosud byla zejména v deštivých dnech problematická,“ uvedl Jiří Rohan, zástupce USK Praha, který areál provozuje.