Od Vyšehradské kapituly zakoupil v roce 1924 pozemek sochař Karel Novák. Stejného roku na něm vystavěl jednu z největších sochařských dílen v Praze. Zpracovával zde zejména velké modely figurálních návrhů. Jako jeden z prvních sochařů u nás začal k tomuto procesu používat pantograf, přístroj z kloubovitých spojení tyčí. Díky němu dokázal přenášet rozměry ve zvětšeném nebo zmenšeném měřítku.

„Novákův umělecký závod s označením Sochařství K. Novák působil až do roku 1949, kdy po komunistickém převratu bylo veškeré soukromé podnikání v oblasti umělecké tvorby zákonem znemožněno,“ vysvětluje historii téměř neznámého místa na svých stránkách Praha 2. „To vedlo ke znárodnění. Novák zanedlouho po zrušení ateliéru onemocněl a zemřel v roce 1955.“

Dva roky po smrti sochaře Nováka se budova jeho bývalého ateliéru dostala do rukou jedné ze sekcí národního podniku Krátký film Praha. Působil tu tým výtvarníků pod vedením Břetislava Pojara a Josefa Klugeho.

Vznikl tu i Pat a Mat

„Vznikla zde známá díla jako Pane, pojďte si hrát – Potkali se u Kolína, Kocour Mikeš, O zvířátkách pana Krbce, Pat a Mat a další.“ Podnik objekt využíval až do počátku 90. let 20. století. Areál byl ovšem silně poškozen při výstavbě Nuselského mostu. Po změně režimu byla budova i s pozemkem restituována a rodina Karla Nováka v roce 1992 objekt prodala.

Novým majitelem se stal inženýr Vojtěch Haluza, který v prostorách zřídil administrativní sídlo své firmy. „Stavitel Haluza přistoupil k celému objektu jako k lokalitě historické, odkazující svým původním určením k významné etapě českého dekorativního umění první poloviny 20. století. Z hromad suti a popela byla nalezena a zachráněna řada poškozených i nepoškozených sochařských artefaktů, pocházející z činnosti Novákova ateliéru.“

Hotel nebo domov seniorů

Ateliér se také podílel na největší jezdecké soše Jana Žižky z Trocnova. Dnes zahrada ukrývá mnoho sochařských děl. Například Svatopluka Čecha od sochaře Ladislava Šalouna, dvě plastiky z kostelů, dále spoustu originálních altánů nebo vstupů do portálů. Objekt však není běžně přístupný veřejnosti. Návštěvu lze vykonat pouze po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku. Jeden z majitelových záměrů do budoucna je projekt hotelového objektu s kongresovým zařízením. Dalším uvažovaným záměrem je vybudování domova seniorů.