„Čím více lidí vozí děti do škol, tím jsou prostory před školou méně bezpečné – a tím méně lidí posílá děti pěšky nebo na kole,“ uvedli na začátku školního roku Zelení na facebookových stránkách a dodali, že v případě „mamataxi“ jde v podstatě o začarovaný kruh. Magistrátní projekt, který je inspirován Vídní, má pomoci tento kruh rozseknout.

Už v červnu se na magistrátním webu Čistou stopou Prahou objevil článek o chystaném otevření (či spíše uzavření) „školních ulic“ s titulkem „Stop rannímu chaosu u škol“. 

„Všichni si přejeme, aby cesty dětí do škol byly bezpečné. A tímto pilotním projektem ukazujeme, jakým způsobem nejzranitelnější účastníky silničního provozu můžeme chránit. Ulice před základními školami bývají těsně před ranním začátkem výuky velmi rušné, chceme proto jednak pomoci zvýšit bezpečnost dětí, ale také upozornit na to, že se do školy dá dostat bezpečně a pohodlně i jinými způsoby než automobilem s rodiči,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě). Pražský radní je obecně propagátorem městské hromadné dopravy, cyklistiky a pěší chůze.

Nezisková organizace Pražské matky zveřejnila průzkum, podle něhož ráno cestuje s rodiči autem do školy až 40 % dětí. Téměř třetina dovážených dětí přitom bydlí do vzdálenosti jednoho kilometru od školy. Situace se navíc kvůli epidemiologické situaci s koronavirem, strachu z infekční nemoci covid-19 a souvisejícím (nejen) vládním restrikcím může změnit a počty mohou skokově vzrůst.

Nehody? Na vině je i spěch rodičů

Mezi nejčastějšími prohřešky řidičů v blízkosti mateřských a základních škol jsou zastavování na přechodech, couvání v nepřehledných situacích či otáčení se v křižovatkách. „Na vině je jednak fakt, že komunikace nejsou na zvládnutí takového nárazového náporu dimenzovány, jednak i spěch rodičů, kteří po vyložení potomka většinou autem dál pokračují v cestě do práce,“ uvádí zmiňovaný text s tím, že se „kromě nebezpečí nehod před školami nepřiměřeně zvyšuje hluk a koncentrace nebezpečných emisí v ovzduší“.

„Školní ulice“ si pochvaluje také radní Vít Šimral (Piráti), jenž má na starosti právě školství. Podle něj děti, které chodí pravidelně pěšky, získávají cenné zkušenosti do života: „Umí se pohybovat v dopravním provozu, registruje orientační body v terénu a má dobrý odhad vzdálenosti a času. Pokud cestu sdílí s kamarády, rozvíjí navíc své sociální dovednosti. I právě proto věřím, že se projekt osvědčí a přidají se do něj další školy v Praze.“

Zákaz vjezdu aut pomohl také rozestupům

Podle magistrátu funguje od června letošního roku projekt také ve středočeských Říčanech a v nizozemském Haagu u patnácti základních škol tento dopravní režim kvůli koronaviru zavedli, protože „prostor oproštěný od aut dovoluje dodržet docházejícím na ulici předepsané hygienické odstupy“. Vedení hlavního města by rádo tento trend zklidnění dopravy rozšířilo.

A jak novinka funguje v praxi? Půl hodiny před začátkem školního vyučování nesmí do ulice před školou vjíždět žádná motorová vozidla. Zákaz vjezdu je řešen dopravními značkami i zábranami z kuželů tak, aby v případě potřeby mohli místem projet rezidenti či vozidla s držiteli průkazu ZTP. 

„Klíčová je spolupráce školy s rodiči – jsou to právě oni, kdo u míst uzávěry podávají zájemcům informace o projektu,“ dodává pražský magistrát. Součástí projektu je také vhodné „trasování“ – tedy zmapování všeho důležité pro cestu MHD, na kole, koloběžce či pěšky. Tyto cesty mají pomoci rodičům i dětem, aby se naučili dorazit do školy bezpečně a bez nutnosti využít automobil. V případě, že je „mamataxi“ nevyhnutelné, projekt popisuje také možnosti parkování.