Dostat v Praze dítě do školky může být problém sám o sobě. Kapacita školek v metropoli je stoprocentně naplněna a v některých městských částech, zejména na kraji města, řeší kvůli rychlé rezidenční výstavbě akutní nedostatek míst v předškolních zařízeních.

Když už se však dítě umístit podaří, začíná leckdy pro pracující matky (nebo otce) další kopec komplikací. Musí totiž řešit, kam udat svoje děti v letních měsících, kdy už po nich zaměstnavatel chce, aby nastoupili do práce.

„Může nastat i situace, že rodiče, častěji matky, odloží nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené, když na léto nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit,“ přiblížila ne zrovna výjimečnou situaci Miloslava Kramná, projektová manažerka občanského sdružení Aperio, které se zabývá problematikou rodičovství.

„Zaměstnavatelé rodiče často pobízejí k včasnému návratu, a pokud rodič nechce o místo přijít, je nucen jim vyhovět,“ dodala Leona Hornová z neziskové organizace Klub K2, poskytující komplexní podporu pro rodiny s dětmi. „Docházka do soukromých zařízení je pro řadu rodin finančně nezvládnutelná,“ zmínila.

Přemlouvání zaměstnavatele

Přesně tento problém řešila i Lenka Horká z Malvazinek, matka nyní čtyřletého Tobiáše. „Pro matky v mém okolí, které chtějí nastoupit do práce a dítě do školky jim má nastoupit od září, je asi nejběžnějším řešením soukromá školka," popsala Horká.

„Existuje samozřejmě možnost přemluvit zaměstnavatele, aby počkal přes léto, ale třeba v mém případě to nešlo, takže jsme museli zvolit právě soukromou školku, která nás vyšla asi na sedm tisíc měsíčně. Známé, které si to nemohly nebo nechtěly dovolit, musely zkrátka dát výpověď a hledat si novou práci," doplnila.

Ještě náročnější je potom situace v případě, že si chce rodič zkrátit rodičovskou dovolenou a vrátit se do práce už po dvou letech. Dostat dítě mladší tří let do školky je v Praze mimořádně náročné. Pro pracující rodiče dvouletých dětí tedy většinou nezbývá, než sáhnout po alternativních řešeních a doufat, že se třeba v mezidobí nějaké místo uvolní. 

Na druhou stranu, to se často stane. „Nechci zas, aby to vyznělo nějak přehnaně pesimisticky. Šance, že se po pár měsících ve školce nějaké místo uvolní, je celkem slušná. Nelze na to ale stoprocentně spoléhat," dodala Lenka Horká.

Možnosti jsou, ale ne zadarmo

Ta řešila nástup do práce loni, letos ji však opět čeká složité plánování, co si s dětmi počít přes letní prázdniny. Obecní školky na Praze 5 v pro ni dostupné vzdálenosti fungují přes léto většinou 2 až 4 týdny.

„O tom, která školka v jakém termínu bude přes prázdniny fungovat, se dozvídáme přibližně v květnu, takže pokud bych neměla možnost umístit děti například u prarodičů nebo na táborech, které mi pokryjí pár týdnů, nemohla bych si koupit třeba pobyt v zahraničí s dostatečným předstihem jako first minutě za méně peněz a do místa, kam chci," řekla.

Plánování prázdninového programu pro děti se tak pro rodiče stává značně časově a finančně náročným logistickým úkolem. Klasickou strategií rodičů je udat děti týden po týdnu k prarodičům a na tábory. Co schází, to se doplní dovolenou. „My třeba hodně využíváme příměstské tábory, které pořádá naše škola. Ty ale většinou trvají týden, kdy se vám o dítě postarají třeba do tří odpoledne, a taky něco stojí," uvedla Lenka Horká.

Soukromé školky se mohou prodražit

Další z možností, které se nabízejí, jsou soukromé školky. Rodiče, kteří se rozhodnou do některé z nich svoji ratolest umístit, si však musí připravit poměrně dost peněz - v Praze se ceny za měsíc pohybují v rozmezí sedmi a dvaceti tisíc korun bez stravy. Například zbraslavská školka Abacus Adventures patří k těm dražším, celodenní docházka od 8 do 17 hodin tam vyjde na 14 500 korun za měsíc. Nabízí ale výuku v angličtině a přijímá děti všech národností.

Přes léto se podle ředitelky Martiny Tothové starají hlavně o děti, které k nim docházejí i v průběhu roku. „Jen pár nových zájemců, spíše z okolí Zbraslavi, přibývá právě přes prázdniny," uvedla. Umístit děti přes léto podle ní není problém, ale svojí roli hrají samozřejmě finance. „Každá soukromá školka či centra pro děti nabízení příměstské tábory či nějakou formu docházky. Je to spíše otázka finančních možností daných rodin," míní.

Strašnická školka K2, kterou provozuje nezisková organizace Klub K2, se pokouší vycházet rodičům co nejvíce vstříc i po finanční stránce. „Snažíme držet školné nízko,“ řekla koordinátorka Klubu K2 Leona Hornová. Celodenní program pro děti na pět dní v týdnu zde vyjde na 6500 korun měsíčně. Kromě toho organizace už pět let poskytuje grantovou podporu rodičům, kteří se po rodičovské dovolené vracejí do zaměstnání.

Projekt Zpět do práce s Klubem K2

„Momentálně je to podpora v rámci našeho projektu Zpět do práce s Klubem K2, podpořeného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita a spolufinancovaného Evropským sociálním fondem. V praxi to znamená, že rodiči spadajícímu do cílové skupiny je 3 až 6 měsíců hrazeno školné. Rodič doplácí stravu,“ vysvětlila Hornová. O program je podle ní velký zájem, v současnosti tvoří děti podpořené grantem čtvrtinu dětí ve školce.

Školka a grantová podpora nejsou jedinými službami, které Klub K2 rodičům poskytuje. Podle paní Hornové se snaží být vůči rodičům co nejflexibilnější, právě kvůli těm z nich, kteří se po rodičovské vracejí do práce.

„Umožňujeme nástup do školky průběžně během roku, i na dobu kratší než je jeden rok. Pomáháme tak překlenout i kratší období, která mohou být pro rodiče problematická, třeba období, kterým se liší nástup rodiče do zaměstnání a nástup dítěte do školky,“ popsala Hornová.

„Tady je ale třeba říci, že především pro děti mladší 3 let je poměrně náročné se zadaptovat v neznámém prostředí a střídání zařízení v krátkém čase pro něj mohou být velmi stresující. Na dobu kratší než 3 měsíce doporučujeme rodičům spíše naši další službu, a to je chůva do domu,“ doplnila.

Praha zřizuje předškolní centra

Příležitost pro rodiče nabízí i městem zřizovaný Dům dětí a mládeže, který provozuje takzvaná Centra pro předškolní děti.

„Hlavní město Praha dále reagovalo na situaci v oblasti předškolního vzdělávání na území města a před pěti lety začalo v domech dětí a mládeže zřizovat Centra pro předškolní děti, která jsou koncipována jako služba v dopoledních hodinách pro rodiče a děti, a to jak pro příležitostné, tak i pro pravidelné klienty s důrazem na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj. K dnešnímu dni je v provozu 29 takových center," řekla pražská radní pro školství Irena Ropková (ČSSD).

Tato možnost je finančně výrazně výhodněji než soukromá školka, za měsíc rodiče v centru zaplatí tisícovku nebo patnáct set korun. „Centra pro předškolní děti využívají hlavně maminky, které mají malé dítě doma a nedostaly se do školky. Kvůli nim jsme je taky vymysleli. Bereme děti od dvou a půl let, pokud je dítě samostatné. Většina dětí chodí maximálně do čtvrtého roku, pak přejdou do normální školky," popsal ředitel Domu dětí a mládeže Libor Bezděk.

Centra fungují celoročně, přes léto je však jejich provoz omezen, podobně jako u obecních školek. „V létě většina našich pedagogů odjíždí třeba na tábory, takže pracoviště nejsou otevřena všechna a pořád. Snažíme se vždy s rodiči koordinovat a co nejvíc jim vyjít vstříc," sdělil Bezděk.

Letos centra nabídnou v různých termínech celkem 50 míst, z toho 30 pro děti od 2,5 let a 20 pro děti od 3 let. Kromě toho Dům dětí a mládeže pořádá také dva příměstské tábory pro děti od 4 do 6 let, jeden v červenci a jeden v srpnu.

Firemní školky jsou stále vzácné

Další alternativu pro rodiče, u nás zatím nepříliš rozvinutou, představují firemní školky. Zde však musí existovat vstřícnost ze strany zaměstnavatele, protože pořízení podobného zařízení představuje finanční náklady.

„Provoz firemní školky pro 20 dětí, která je zařazená do rejstříku Ministerstva školství, vyjde firmu při rozumné spoluúčasti rodičů kolem 2-3 tisíc korun na měsíc na 50 až 75 tisíc korun měsíčně," uvedl k tomu Martin Navrátil, jednatel společnosti Firemní školky. I když podotýká, že tato částka odpovídá měsíčnímu platu na střední manažerské pozici, přesto se firmy investicím, které nevnímají jako nezbytné, brání.

Přestože je podle pana Navrátila vidět jisté zvyšování zájmu ze strany zaměstnavatelů, firemní školky jsou pořád vzácné. Odhaduje, že v republice jich je kolem padesáti. Aby se to změnilo, musí se podle pana Navrátila změnit především celkový přístup firem. „V žádné firmě nemusí na zaměstnance hledět jen jako na nástroj ke generování co největšího zisku, ale jako na živou bytost, která má v různých životních etapách své specifické potřeby," uzavřel.

Rodina musí počítat s tím, že letní program pro děti něco stojí

Miloslava Kramná, projektová manažerka sdružení Aperio.Rozhovor s Miloslavou Kramnou z občanského sdružení Aperio.

Jaké jsou v Praze alternativy pro pracující rodiče, kteří potřebují přes léto kvůli práci udat svoje ratolesti?

Pro školní děti jsou na výběr letní dětské tábory, letní soustředění sportovního oddílu nebo jiného kroužku, příměstské tábory, aktivity při domech mládeže apod. Pokud děti navštěvují školku, tak je možné po větší část léta je přihlásit do té, která je otevřená i v době prázdnin, pro předškolní děti jsou také na výběr různé příměstské tábory, letní školičky či aktivity mateřských center. Rozšiřují se i možnosti najmout si na hlídání menších dětí pečovatelku.

Jak finančně náročné jednotlivé možnosti jsou? Dosáhne na ně skutečně každý, nebo mají někteří rodiče smůlu?

Zajistit pro děti letní program určitě finančně náročné je, rodina s tím musí ve svém rozpočtu počítat a možnosti volit podle své ekonomické situace. Nejtěžší bývá situace pro rodiče samoživitele. V některých rodinách jsou do péče o děti v období prázdnin zapojeni i prarodiče nebo jiní příbuzní.

Objevují se v tomto směru nějaké nové trendy?

Určitě se osvědčily příměstské tábory, rozšiřuje se nabídka hlídacích tet, mohou vznikat dětské skupiny…

Od kolika let svěřují rodiče svoje děti přes léto na hlídání?

To je hodně různé, každá rodina má svůj přístup, a netýká se to jen léta. Některé děti jsou ochotné a schopné spát mimo domov již v předškolním věku, jiným dětem cizí prostředí nevyhovuje.

Je vůbec pro malé dítě zdravé, aby bylo umístěno do cizího prostředí a za pár týdnů či měsíců z něj vyjmuto?

Záleží na tom, o jak malých dětech mluvíme a jestli jde o úplně cizí prostředí. Pokud se dítě těší na tematický příměstský tábor, který je připraven adekvátně jeho věku, je to pro něho podnětně strávený čas. Pokud malé dítě v létě putuje každý týden do jiného zařízení nebo k jiné chůvě, může mít s adaptací problém. Je potřeba respektovat věk i individualitu dítěte a využít všechny možnosti, jak může rodina v létě trávit čas společně.

Jaký je přístup zaměstnavatelů k tomuto problému, je vidět nějaký pokrok směrem k větší flexibilitě?

Některé firmy organizují vlastní tábory pro děti, někteří zaměstnavatelé na letní aktivity přispívají v rámci firemních benefitů. Řekla bych, že pokrok je vidět v tom, že si zaměstnavatelé více uvědomují potřeby rodin s dětmi. Reagují na ně jak určitými systémovými opatřeními, tak i možností individuální dohody.