Podle posledních dat, jež má úřad k dispozici, byla odmítnuta pětina žádostí o umístění. V Praze se jedná o zhruba 8,5 tisíce dětí. „Odhadovaný počet neumístěných dětí v ČR se pohybuje mezi 12,5 tisíci až 15 tisíci,“ uvádí studie. 

Autoři studie přitom uznávají, že počet odmítnutých žádostí nemusí přesně odpovídat počtu dětí, které nejsou do mateřské školy přijaty. A to z jednoduchého důvodu, že mnoho rodičů podává přihlášku do více školek.

„Vycházíme však z předpokladu, že v regionech s dostatečnou kapacitou mateřských škol rodiče nejsou nuceni zkoušet více zařízení a podávají žádost do menšího počtu zařízení, pravděpodobně pouze do preferovaného,“ konstatují v Analýze dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku. Vycházejí přitom z dat z přelomu let 2018 a 2019. V jiných letech ale bývá situace obdobná.

Místa chybějí i v děských skupinách

Situace není lepší ani v případě dětských skupin, kam někteří rodiče umisťují své potomky, když neseženou místo v mateřince. Tato zařízení jsou určena pro děti od několika měsíců až do šesti let věku a často je provozují například zaměstnavatelé.

Většinou se ale jedná o hrazenou službu, za niž pražští rodiče platí průměrně 5,5 tisíce korun. Jen pro srovnání: ve Zlínském kraji či na Vysočině je to sedm stovek.

Ani dětské skupiny však často kapacitně nedostačují. Podle ministerské analýzy je opět nejhorší situace v Praze. Chybí prý zde více než 2,5 tisíce míst. Mezi problémové okresy, kde je těžké umístit dítě do nějakého zařízení, pak analýza jmenuje i Prahu--Východ a Prahu-Západ.

Vyšší nájmy i odměny

Svou analýzu letos v lednu zpracovala také Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. „V Praze jsou vyšší náklady na nájem a na odměny pečujícím osobám,“ odůvodnila v ní vyšší platby za dětské skupiny Štěpánka Mašlárová.

I tato studie potvrzuje nedostatek míst v dětských skupinách, byť se zaměřuje spíše na celorepubliková čísla. „Tři ze čtyř dotázaných provozovatelů si vedou pořadník pro zájemce o umístění do dětské skupiny, ve kterém se průměrně nachází více než deset ,čekatelů‘,“ uvádí se v ní.

Provozovatelé ale podle asociace uvádějí, že zájemců o umístění dítěte může být mnohem více vzhledem k tomu, že rodiče vědí, že dětská skupina je plně obsazená, na umístění potomka rovnou rezignují. Tyto děti se ale ve výsledném součtu neobjeví.