Všechny své elektroměry, plynoměry a vodoměry nechala radnice vybavit odečítacími jednotkami, které zasílají data v elektronické podobě kompetentním zaměstnancům úřadu. Ti tak mají přehled o spotřebě v patnáctiminutových intervalech. „Štvalo mě, že pokud někde došlo například k úniku vody, zjistili jsme to, až když už bylo pozdě,“ vysvětlila postup radnice místostarostka Lucie Svobodová.

Doplnila, že radnice proto nechala na vodovodních řadech nainstalovat takzvané vodostopy. „V systému nastavíme limity pro dané hodiny, například v noci není důvod, aby ve škole tekla voda. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny přívod vody se automaticky zastaví,“ vysvětlila Svobodová.

Hlídání energií zajímá i ostatní 

Chytrý vodoměr už v jedné ze škol odhalil spotřebu sto litrů během jediné noci. Díky tomu pracovníci vědí, ve které konkrétní budově mají problém hledat. Systém dodala radnici společnost PRE Měření. Šlo o pilotní projekt, o nějž se nyní zajímají i další radnice a instituce.

Podle mluvčího Pražské energetiky Petra Holubce je zatím největší a nejrozsáhlejší, který společnost vytvořila. „Ale není první. Tím byly akce tohoto typu na objektech naší společnosti, abychom si v praxi ověřili vše, co bylo nutné,“ uvedl Holubec.

Zmínil, že o zkušenosti s tímto způsobem hlídání energií se zajímají i další městské části, organizace i firmy. „Není vyloučeno, že budeme podobné projekty realizovat i s dalšími subjekty,“ dodal Holubec