Místo běžné výuky si pod dohledem profesionálních artistů zkoušejí, co v krátkém čase dovedou zvládnout. Výsledek bude vidět už brzy: veškeré snažení vrcholí ve čtvrtek a v pátek dvěma slavnostními vystoupeními. Skutečnými cirkusovými představeními! Samozřejmě – s čísly přizpůsobenými věku a zručnosti vystupujících dětí. Ovšem v opravdovém šapitó, které již od neděle čeká na své účinkující na obecním hřišti.

Z nabídky si může vybrat každý 

„Smyslem projektu není jen dětem zprostředkovat zážitek z cirkusového prostředí; cílem je dát možnost každému žákovi otestovat si své hranice, zjistit své možnosti, vnitřně růst i odhalit své mnohdy skryté talenty, které v běžném životě zůstanou bez povšimnutí,“ vysvětlil ředitel Novák. Děti z Chýně tak stanou třeba klauny, kouzelníky, tanečnicemi s šátky – ale i žongléry, chodci na laně, akrobaty, a dokonce i fakíry.

Z nabídky devíti cirkusáckých specializací si každý může vybrat, co ho zaujme a co by chtěl nacvičovat pod dohledem trenérů. Organizátoři přitom ujišťují: žádné z nacvičovaných čísel není pro děti nebezpečné. Podle informací ředitele projektu Jana Lagrona se ostatně jejich školní cirkus rozvíjí i v Německu.

Děti si během krátké doby vyzkouší pracovat v týmu 

Do čeho jde, ví ředitel Novák zcela přesně. „Když jsem viděl v jiné škole představení Cirkusu Happy Kids, hned jsem věděl, že je musíme pozvat k nám,“ konstatoval. Jde podle něj nejen o zábavu, ale snažení je to mnohem přínosnější, než jen sezení v lavici.

„Děti si během krátké doby vyzkouší pracovat v týmu, soustředit se na jednu věc a svou práci předvést. A navíc je to akce, která propojí děti ze základní a z mateřské školy," shrnul přínosy. Nejde jenom o nové dovednosti, ale děti se naučí také spolupráci, vzájemnému respektu – a rovněž posílí svoji sebedůvěru. Postavit se doprostřed manéže – to opravdu vyžaduje notnou dávku odvahy i překonání trémy!