Nová škola bude mít po dvou třídách v každém ročníku. Celkem pojme 540 dětí, kromě kmenových tříd bude zahrnovat i devět odborných učeben, prostory pro družiny, školní klub a klubovnu. Součástí budou dvě tělocvičny, jídelna a také samostatný objekt pro výtvarné dílny a školní skleník. Vedle venkovního hřiště má být umístěn atletický ovál.

„Březiněves je okrajová městská část, kde se v posledních letech výrazně zvyšuje počet obyvatel, ale chybí základní škola. Městská část je obklopena poli a do jiných částí Prahy je nutné dojíždět,“ zdůvodňuje výstavbu za více než půl miliardy korun radnice. Aktuálně má Březiněves kolem 1800 obyvatel.

Třípodlažní budova má být postavena v pasivním standardu. „Východiskem návrhu je snaha orientovat všechny učebny a ostatní pobytové prostory školy na osluněné strany bez vzájemného stínění, což je nezbytné pro dosažení pasivního energetického standardu budovy,“ uvádí investor v dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Církevní parcely

Zhruba čtyř a půlhektarový pozemek v proluce mezi rodinnými domy, na který pak ze západní strany navazují pole, získala městská část od Řádu Maltézských rytířů. Smlouvu o převodu pozemků schválilo zastupitelstvo Březiněvsi před dvěma lety. Cenu 41 milionů korun zaplatil magistrát. „Řád vlastní pozemky už více než 800 let. Cítili jsme určitou odpovědnost vůči obci,“ prohlásil Johannes Lobkowicz, kancléř Řádu Maltézských rytířů k prodejní ceně, jež byla nižší, než je tržní v této lokalitě.

Výstavba by měla začít v roce 2022, první žáci by pak usedli do lavic ve školním roce 2025/2026.