Zvoní. Poslední opozdilci sedají do lavic a vyndávají sešity. Jako v kterékoli jiné škole, jen ten zvonek nezaznívá v osm hodin, ale v půl deváté. Jsme na hodině češtiny v Lauderově gymnáziu v Praze na Vinohradech. Jediném židovském gymnáziu v Česku.

Proč ten posun? Pravověrný žid – tedy i školák – se ráno musí modlit až po východu slunce. A to by v zimě na osmou do školy nestíhal.

Dokonalý zločin jako řečnické cvičení

Na programu hodiny je řečnické cvičení. „Děti, nejprve se rozdýcháme,“ říká učitel Jiří Ratajík a sám předvádí správnou techniku.

Kdo půjde k tabuli, se určuje losem. Během roku dojde na každého, dokonce několikrát. Ve třídě je totiž jen 15 dětí. „Je to téměř ideální počet, kdyby jich bylo méně, už by se s nimi pracovalo hůře – například by se těžko dělily do učebních skupin.“ Limit je 20 dětí na třídu, mohou být mezi nimi i ateisté. Ostatně to, že jde o židovské gymnázium, není na hodině češtiny znát.

Pro cvičení vybírá učitel téma: Dokonalý zločin. Vylosovaný chlapec předstupuje před spolužáky a vypráví, jak se domluví s kamarády, jak si obstará zbraně, nejlépe kalašnikovy. Vliv televizního zpravodajství, třeba z krizových oblastí Blízkého východu je prostě znát. Mluví bez zajíkání, spisovně, zbytečně negestikuluje a stojí rovně, neklátí se. Navíc se přesně vejde do časového limitu. Profesionál, ani se nechce věřit, že je mu teprve jedenáct let. Ostatní děti hodnotí vystoupení spolužáka ve čtyřech kategoriích a nakonec se s učitelem shodnou: Zaslouží si velké A.

Pošta v roce 5771

Druhou část hodiny věnuje učitel moderním komunikačním prostředkům, konkrétně e-mailu. Tedy poště šestého tisíciletí, jak ukazuje židovský kalendář. V počítačové učebně si mail všichni zkusí napsat, připojit přílohu.

Ve třídách jsou na stěnách veselé malůvky, na nástěnce vtipné nápisy. Některé obsahují slovo hebrejsky, jiné anglicky. Na chodbách hebrejštinu sice neslyšíte, ale učí se tu. A starší studenti při vstupu do školy nesmekají, to také patří k lidem této víry.

Ředitelka školy Kateřina Dejmalová pro Deník řekla: Židovské gymnázium přijímá i ateisty

Vaše škola je jediná židovská v celé republice. Kdo může být jejím žákem?
Kromě základní školy a gymnázia máme i mateřskou školu a tam jsou děti pouze ze židovských rodin. Aby děti neměly případné problémy s identitou. Základní škola i gymnázium jsou určeny přednostně židovským dětem, ale mohou je navštěvovat i ateisti. Rodičům dětí jinak nábožensky založených, například protestantům, posílání dětí do naší školy neradíme, ale pokud si to přejí, přijmeme je také.

Jak je škola financována?
Především pražskou židovskou obcí, dále ze státních dotací a z Nadace R. S. Laudera, která podporuje podobné školy zejména ve střední a východní Evropě. Rodiče přispívají 500 korun měsíčně. Myslím, že vzhledem jejímu nadstandardnímu vybavení a k tomu, že jde o školu výběrovou, to není mnoho.

Jak se odráží židovské zaměření školy ve výuce?
Především to jsou čtyři hodiny hebrejštiny a židovských reálií týdně, ve vyšších třídách o dvě hodiny více. Judaismus se ale odráží i v dalších předmětech, jako je prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis, výuka jazyků, občanská či hudební výchova. Je také hlavní a významnou součástí celoškolních projektů.