Následky na zdraví

Odborníci přitom varují, že pálení odpadu a stavebního materiálu může mít zdravotní následky pro ty, kteří se nadýchají kouře. „Při spalování hrozí úniky jedovatých látek, tedy například oxidu uhelnatého, dioxinů, polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů, jemných prachových částic. Záleží na složení odpadů a teplotě hoření,“ uvedl odborník na toxické látky Miroslav Šuta.

„V ulici U Tvrze bydlíme od loňského dubna. Problémů jsem si začal všímat na podzim, kdy ze skládky šel několikrát kouř a na parapetech sousedů se začaly usazovat černé saze,“ popsal situaci jeden z členů společenství vlastníků U Tvrze. Kvůli vyhroceným sporům s podnikatelem si však nepřál být jmenován. Podle něj se situace s pálením několikrát opakovala. Někteří lidé se proto sebrali a věc zdokumentovali fotograficky. To se ale nelíbilo majiteli skládky, jejíž vjezd se nachází na konci ulice Pod Táborem.

„K pálení došlo jen jednou, protože mi sem vlezli bezdomovci a odpad mi zapálili. Tehdy přiběhli dva z místních obyvatel a vyhrožovali mně, že skládku nechají zavřít,“ uvedl podnikatel Karel Rys.

S tím ale místní obyvatelé nesouhlasí. „Pálení je dlouhodobý problém, ne jednorázový. Navíc by se do areálu nikdo cizí dostat neměl, protože je oplocený,“ dodal obyvatel ulice U Tvrze. Pozemek má podnikatel pronajatý od roku 2005 podle tehdy vydaného souhlasu oboru životního prostředí magistrátu. Ten povolil skládku i přesto, že územní plán říká, že na místěmábýt městská zeleň.

Žádné námitky

„Povolení jsme vydali na základě stanoviska Prahy 9, na jejímž území se skládka nachází. Praha 9 tehdy neměla k využití pozemků žádné námitky,“ sdělil Vladimír Macourek z oddělení magistrátu, kterémána starosti odpadové hospodářství.

Podle místostarosty Prahy 9 Zdeňka Davídka je místo pro skládku vhodné a městská část ji podporuje. „Situaci v lokalitě známe a několikrát jsme na místě byli,“ uvedl Davídek. Podle něj radnice naposled provedla kontrolu v únoru a žádná pochybení neshledala. „Problém není ani tak s provozem skládky jako spíš s místem, které je zanedbané a zdržují se tam bezdomovci a v maringotkách také Romové. Vlastnictví pozemků je roztříštěné a pečuje se jen o části pozemku,“ dodal Davídek. Právě kvůli soukromému vlastnictví nechce radnice do vztahů příliš zasahovat. Obyvatelé ulice U Tvrze se proto místo na úřad před několika týdny raději obrátili přímo na Inspekci životního prostředí. Podle jejího ředitele Pavla Martana obdržela inspekce podání 26. října. „Věc je nyní v šetření,“ uvedla vedoucí oddělení ochrany ovzduší Květoslava Bartošová. Případné správní řízení, v němž by podnikateli mohla být uložena pokuta nebo odebrán souhlas magistrátu, zatím zahájeno nebylo.

Lidem vadí hromady stavební sutě i odpadky po bezdomovcích

Případ, který řeší obyvatelé Malešic, není v Praze zdaleka ojedinělý. Pražský deník v minulosti informoval o dvou případech problematických skládek se stavební sutí. Oba nejsou dodnes vyřešeny.

Například v Radlicích si lidé stěžovali na ovzduší znečištěné prachem ze suti uložené na tamní skládce. Společnost Interstar na ni totiž navezla asi dvacetkrát více odpadu, než bylo povolené množství. Ačkoliv měl Interstar ke skládkování povolení do konce loňského roku, až letos v říjnu skládku uzavřela radnice Praha 5. Majitel skládky se proti jejímu rozhodnutí před týdnem odvolal, situaci nyní řeší ministerstvo životního prostředí. „Poslali jsme oficiální žádost ministru Bursíkovi, aby na záležitost dohlédl. My na uzavření skládky trváme,“ říká mluvčí Prahy 5 Jan Šlajs.

Správní řízení

Neuzavřený je i další případ problémové skládky stavebního odpadu na Kačerově v Praze 4, který řeší Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). I zde se skládka rozrostla na mnohonásobek povoleného objemu. „S firmou provozující skládku nyní vedeme správní řízení, zatím je nepravomocně rozhodnuto o pokutě,“ říká Jan Svoboda z ČIŽP.

Větší potíže něž s legálními skládkami sutě ovšem městské části mají s černými skládkami na soukromých pozemcích. Takový případ řeší například v Kamýku. „Majitel si na svém pozemku schraňuje odpad, který nazývá stavebním materiálem. Takto zastavěný už má celý pozemek. To samozřejmě způsobuje problémy sousedům, běhají zde potkani a podobně. My to řešíme, majitel zatím dostal pokutu. Je to kuriózní případ, který se táhne už roky,“ říká Milena Ježková, vedoucí odboru životního prostředí Prahy 12.

V Praze 8 se zase potýkají se skládkami po bezdomovcích. „Občané nás například upozornili na bezdomovce sídlícího pod schodištěm v Zenklově ulici u zastávky Vychovatelna,“ říká tisková mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová. „Vyklizení prostoru proběhlo v březnu za asistence městské policie, v květnu bylo stavebně zabráněno přístupu do prostoru pod schodištěm.“

Podle lékařů všechny nevhodně uložené odpady zvyšují zdravotní rizika. „V případě nepovoleného skládkování může skládka prosakovat do podzemních vod nebo se při vznícení mohou uvolňovat toxické látky do ovzduší. Riziko můžeme rozšířit v případě skládky komunálního odpadu i na zvýšený výskyt hlodavců, hmyzu a podobně,“ uvedl náměstek ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Blažek.

(hav, jed)

 

Obraťte se na radnici

Přechodných skládek stavebního odpadu povolených magistrátem je v současné době na území Prahy asi deset. „Za loňský rok jsme jich povolili maximálně pět, letos dvě nebo tři,“ říká Jaroslav Fiala z odboru ochrany prostředí pražského magistrátu.

Tyto přechodné skládky suti a stavebního odpadu se nazývají deponie. Na rozdíl od zákonem definované skládky na ní není odpad uložený nastálo a je určen k dalšímu přesunu nebo využití.

Podle Martina Skalského z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika by lidé v případě problémů se skládkou měli jít na úřad městské části, případně přímo magistrát. Pokud se jedná o zásadnější problém, je možné se obracet přímo na Inspekci životního prostředí. Podle představitelů tohoto sdružení je problémů s odpady v Praze mnohem víc. „Hodně lidí má potíže například se zápachem ze špatně postavených kontejnerů a podobně,“ říká Milan Havel z Arniky. (jed)