Navrátil byl členem protinacistického odboje, po válce ho komunisté věznili v uranových dolech. Po revoluci se podílel na obnově Junáka, jehož členem byl od 30. let minulého století. V 90. letech byl jeho starostou a až do svého úmrtí místostarostou. V roce 2002 světové skautské ústředí udělilo Navrátilovi nejvyšší vyznamenání.

Starosta Junáka Josef Výprachtický řekl, že Navrátil byl vzorem a inspirací pro skauty i jejich vedoucí. „Do poslední chvíle komentoval společenské dění, byl aktivní ve výchově skautských vedoucích a překvapoval svou schopností přirozeně překonávat generační rozdíly," uvedl. Navrátilův život podle něj odráží pohnuté dějiny českých zemí i českého skautingu, který ve 20. století zakázali nejdříve nacisté, po nich dvakrát komunisté.

Čtěte také: V 93 letech zemřel bývalý politický vězeň a skaut Jiří Navrátil