Slavnostní nedělní mší, kterou celebroval papežský nuncius Daniel Balvo, byl 26. května zahájen provoz zrekonstruované barokní fary a komunitního centra. Arcibiskup Balvo, rodák z amerického Brooklynu, zapsal na závěr mše své požehnání do několik století staré svatogothardské kroniky: „May God bless this parish, the priest and the people of God!“ (Ať Bůh požehná této farnosti, faráři a všemu Božímu lidu.)

Při vytváření plánů, očištění barokní památky od nevhodných přístaveb a nástaveb, jakož i při následné rekonstrukci se od počátku počítalo s tím, že součástí fary bude kuchyňka, nové toalety, velká propojitelná místnost jako učebna, sklep, upravený dvorek a zahrada. Na faře se budou pravidelně scházet dětské skupiny, a to nejen při hodinách náboženství, ale i dospívající dívky či chlapci, kteří ministrují.

Vnitřní prostory jsou určeny také pro celoročně probíhající přednášky, biblické hodiny, zkoušky sboru anebo setkání lidí, kteří hledají svoji duchovní cestu. Své zázemí tady najde i farní charita, která chce postupem času nabízet aspoň nárazovou pomoc těm nejpotřebnějším na Praze 6. Rekonstrukce barokní fary byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.  

Dobrá parta lidí

„Chceme, aby fara a přilehlé prostory sloužily například i jako místo, kde mohou farníci oslavit životní jubileum, křtiny svých dětí anebo si tam s přáteli dají po mši kafe či ugrilují maso,“ přemýšlí o budoucnosti zrekonstruovaných prostor místní farář Miloš Szabo.

„Už při mém příchodu do farnosti mi bylo jasné, že krásná fara se buď zakonzervuje ve stávajícím pro komunitní život nepoužitelném stavu, anebo se bude muset přistoupit k nákladné rekonstrukci, která stavbu očistí a citlivě propojí s novým účelem, kterým není jen bydlení kněze,“ popisuje Szabo.

„Ukázalo se, že místní farní společenství nejsou jen anonymní věřící, kteří se v neděli přicházejí do kostela modlit na mši, ale že jde o partu lidí, která se umí sejít a trávit spolu čas i přes různost povah, věku a názorů. A právě pro ně a jejich aktivity bylo nutné vybudovat odpovídající zázemí,“ uzavírá.