Signal Festival zahájil kampaň #signalsrouskou. Své fanoušky na svých komunikačních kanálech vybízí k ohleduplnosti a připravenosti. Vstup do všech vnitřních prostor i vnějších prostorů spojených s festivalem bude povolen pouze s rouškou. Hygienická opatření připravuje Signal Festival ve spolupráci s bezpečnostními odborníky z pražské firmy Crowd Safety.

Ta se starala mimo jiné o přípravu opatření v rámci první vlny pandemie covid-19 na magistrátu nebo koordinovala bezpe-čný průběh oslav 17. listopadu.Osmý ročník Signal Festivalu nabídne celkem 15 instalací na 3 festivalových trasách, a to Holešovice, Staré Město a Karlín. Ulice Prahy rozsvítí od čtvrtka 15. do neděle 18. října 2020 vždy od 19:00 do 24:00 hodin.  

Pravidlo 4R

„Jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí hlavního města Prahy, které jsme představili celý festival a veškerá naše opatření. Zároveň situaci dlouhodobě řešíme s předními českými epidemiology a jednáme také s hlavní hygieničkou České republiky Jarmilou Rážovou,“ uvedl Martin Pošta, ředitel Signal festivalu. Návštěvníky zároveň žádá o dodržování pravidla 4R. tedy Rouška, Rozestupy, dezinfekce Rukou a vzájemný Respekt.

„Vyhlídky nových vládních opatření nejsou v této době pro kulturu jednoduché. Nikdo neví, jaká budou platit pravidla v říjnu a my tedy nevíme, s čím počítat, na co se připravit. Nejistota ze strany státu je však pro kulturní organizátory hrozivá. Naději nám dává víkendové vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Pevně věříme, že podobnou strategii záchrany české ekonomiky zvolí také samotná vláda. Vše mezitím plánujeme podle svého nejlepšího svědomí a zkušeností expertů z bezpečnostních a hygienických firem. Bezpečnost návštěvníků je pro nás jasnou prioritou,” ujistil nakonec.

Nutné změny

Signal Festival zkrátil čas pobytu návštěvníků na jednom místě na minimum. Zkrátila se také délka instalací, které běží v časové smyčce – u žádné z nich se nemusíte diváci zdržet déle než 15 minut.

Všechny prostory jsou nově uzpůsobeny takovým způsobem, aby bylo možné s rezervou dodržet nutné rozestupy. Organizátoři budou věnovat pozornost také tomu, aby se nehromadili návštěvníci mimo festivalové prostory, tedy neutvářeli davy a fronty mimo samotné instalace.

Dezinfekce a bezinfekčnost

Vnitřní kapacity jsou patřičně omezeny a kalkulovány s vysokou rezervou tak, aby bylo možné dodržet značné rozestupy. Podléhají zesíleným hygienickým opatřením jako je pravidelná dezinfekce, vyznačené rozestupy, dobrá ventilace a využívání vzduchotechniky. Dezinfekční prostředky se budou nacházet všude, kde dochází k fyzickému kontaktu člověka s okolním prostředí – tedy na toaletách, vstupech, východech, zábradlí a podobně. Vnitřní prostory budou mít vždy určeného styčného důstojníka odpovědného za dezinfikování prostor.

Systém kontroly bude přitom přísně nastaven podobně jako na toaletách na čerpacích stanicích. Plánována jsou také velmi přísná hygienická opatření pro personál, který na festivalu potkáte. Pracovníci, kteří́ budou přicházet do styku s návštěvníky, tedy například pořadatelská́ služba, pokladní́ nebo kustodi, musí́ podepsat čestné prohlášení́ o bezinfekčnosti. Samozřejmostí je pro ně používání roušek, v případě možného fyzického kontaktu s návštěvníky, pak také rukavic.