U vstupu do Karolina bude příchozí vítat univerzitní úředník a ceremoniář zvaný pedel, oblečený bude v taláru, který nosí při slavnostních promocích. Pro děti je připravena vědomostní soutěž o ceny. Ve velké aule se uskuteční přednáška o stavebním vývoji Karolina, koncert varhanní hudby či komentované ukázky talárů. Den otevřených dveří začíná v 10.00 a končí v 17.00.

Univerzita připravila v letošním roce řadu akcí

Návštěvníci si budou moci prohlédnout také jeden z vnitřních dvorů Karolina, kde byla vystavena rakev s ostatky Jana Palacha. Dvacetiletý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se v lednu 1969 na Václavské náměstí upálil na protest proti lhostejnosti spoluobčanů po vpádu armád Varšavské smlouvy do Československa.

Nejstarší a největší univerzitu v Česku založil král Karel IV. 7. dubna 1348. Pro veřejnost připravila univerzita v letošním roce řadu akcí. Pod heslem Univerzita republice, republika univerzitě uspořádá ke 100. výročí založení Československa například prvorepublikový festival pod širým nebem, různé konference a přednášky.

Univerzita Karlova má 17 fakult, z toho 14 v Praze, dvě v Hradci Králové a jednu v Plzni. Studuje na ní téměř 50 tisíc studentů, což je zhruba šestina všech vysokoškoláků v Česku. Univerzita má přes 8 tisíc zaměstnanců.