Muž v doprovodu strakaté krávy, který procházel sídlištěm, kolemjdoucí zarazil – a obrátili se na městskou policii. „V metropoli už jsme si zvykli na ledacos,“ nevzrušeně konstatovali strážníci na sociální síti.

Jejich debata s mužem sice nevyjasnila, proč se s krávou vydal na putování sídlištěm, výsledkem byl ale návrat dvojice zpátky do ohrady v Prokopském údolí.

Koně Převalského se úspěšně vrátili do západního a středního Mongolska. Chystaný projekt se zaměří na východ země.
Další úspěch Zoo Praha. Koně Převalského zamíří na východ Mongolska

Předcházela tomu ostrá slova a poté i sběr zvířecího trusu. Přestože byl muž slovně agresivní, řešili strážníci záležitost domluvou. Majitel krávy ovšem musel po svém zvířeti uklidit exkrementy.