"Sídliště má demografické rysy lokalit hromadné výstavby. Silná generace prvních obyvatel ze 70. let se v místě usadila a zestárla", vysvětluje Fiala, proč tu podíl seniorské populace dosahuje nadprůměrných 34 procent. V nadcházejících letech bude proto sídliště procházet výraznou generační obměnou, kdy ho příslušníci této generace budou přirozeně opouštět.

Příchodem mladších obyvatel do uvolněných bytů bude mládnout, což je opak celopražského trendu. Nejpravděpodobnější scénář demografické prognózy předpokládá, že se Ďáblice stanou atraktivnějším místem pro život rodin s dětmi než dnes a obyvatelé budou na sídlišti trávit významnější část svého života. To by vyústilo v 11% nárůst počtu obyvatel sídliště v horizontu dvaceti let.

Tento nárůst obyvatel může sídliště zvládnout i se stávajícím bytovým fondem. Studií předpokládané přírůstky obyvatel dorovnají úbytky, kterými sídliště prošlo od 80. let minulého století a populace zde tak dosáhne početnosti z přelomu tisíciletí.

Koncentrace bytů na území sídliště Ďáblice je totiž velmi nadprůměrná - čtvrtá nejvyšší mezi velkými pražskými sídlišti (63,3 bytů na hektar oproti průměru 57,2), nadprůměrný je i podíl obytné plochy bytů vzhledem k výměře území.

Zrekonstrovaný bytový fond

Podle modelového příkladu by případná nová bytová výstavba v situaci omlazujícího se sídliště vedla k dalšímu nárůstu mladé populace, a tak skokově zvýšila nároky na lokální infrastrukturu jako například školská zařízení.

Ďáblice patří mezi velká pražská sídliště s nejvyšším podílem zrekonstruovaných panelových bytových domů. Více jak 76 procent bytového fondu prošlo nějakou formou rekonstrukce, což prokazatelně zvyšuje kvalitu bydlení. Vysoký stupeň rekonstrukcí domů a bytů, kvalitní parková zeleň mezi domy napojená na blízký Ďáblický háj a dostupnost občanského vybavení tu jsou hlavními zdroji spokojenosti s bydlením a také atraktivity sídliště pro nově příchozí.

Nové vlastníky bytů na sídlišti, převážně mladé rodiny s dětmi, přitahuje zejména prostředí plné zeleně. Podle studie je zde částečně nebo zcela spokojeno s bydlením téměř 81 procent obyvatel. Míra vystěhování z lokality je nižší než u jiných sídlišť, i než v celopražském srovnání. Sídliště je tak rezidenčně stabilní částí Prahy. Mezi nejsilněji vnímanými negativy se objevuje záměr nové výstavby na sídlišti, neudržovaná veřejná prostranství nebo hluk související s hustou dopravou na obvodových komunikacích.

Studie zajímá i Prahu 8

Podle autorů studie nelze sídliště paušálně označovat za místa nekvalitního bydlení a potenciálního sociálního úpadku. Studie Ďáblic ukazuje, že sídliště jako každá čtvrť má své specifické silné a slabé stránky, což se promítá do sociální struktury obyvatelstva i perspektivy jejího dalšího vývoje.

"Bydlení v zeleni je stále atraktivní. Sídliště Ďáblice po půl století své existence přitahuje lidi, kteří oceňují klid, přírodu, dostupnost místních služeb a zároveň dostupnost města", dodává Jana Rozmarová z místního spolku Krásné Kobylisy, který vznik studie inicioval.

Zájem o studii projevila i MČ Praha 8. „Studie nám poskytuje řadu tvrdých dat a pohled bez předsudků. Rádi bychom obdobným způsobem zmapovali i jiné lokality na Praze 8", uvádí Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8, do jehož působnosti spadá územní rozvoj.