„Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a promyšlenou pražskou zástavbu, která by měla být dobře ochráněna. Věřím, že společně s městskou částí Praha 8 a obyvateli sídliště Ďáblice se nám podaří nalézt to nejlepší možné řešení,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Přestože je sídliště považováno za stabilizované území, jeho proměny se odehrávají nekoordinovaně a mnohdy tak ohrožují jeho jedinečné vlastnosti. Územní studie by proto měla tyto hodnoty pojmenovat a chránit je. Studie proto navrhne například koncepci veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury.

Modelový příklad

Zároveň by také měla vytipovat místa, kde je možné ještě zástavbu doplnit včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití. Hotová studie bude podkladem pro rozhodování v území a také podkladem pro Plán revitalizace. 

„Studie bude mít hlavní úkol, a to chránit sídliště Ďáblice tak, aby se zachovala jeho jedinečná identita. Tento přístup a metodiku bychom rádi aplikovali v budoucnu i na další pražská sídliště,“ dodal Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

„Územní studie pomůže definovat, jak rozměrná zástavba je v daném území přípustná. Chtěli jsme vlastní, kvalitní dokument. Místo toho budeme řadu měsíců čekat na vyjádření IPRu, kterému zahušťování sídlišť na řadě míst nevadí,” oponuje Roman Petrus, starosta Prahy 8.

„Praha 8 měla zájem kompletně sama řešit veškerý proces a sama nechat vypracovat kvalitní dokument, který by co nejvíce chránil stávající území před zástavbou. Bohužel jí byl tento proces magistrátem odebrán a vedení města pověřilo IPR, aby tuto studii zpracoval místo nás,” říká Vít Céza, předseda komise pro životní prostředí v osmé městské části.

Jde o čas i výsledek

To podle něj představuje riziko výrazného zdržení. A nejen to. „Datum uváděné hlavním městem Prahou je nereálné, a navíc se nám vůbec nelíbí, že je tímto pověřen přetížený IPR. Navíc ten samý IPR, který v návrhu Metropolitního plánu mimo jiné navrhuje možnou výstavbu kolem stávající centrální veřejné plochy na Ládví, která by výrazně změnila ráz tohoto území, a ještě více ho zatížila řadou negativních efektů,” vysvětluje Céza obavy městské části.

Podle harmonogramu by v polovině února 2019 mělo proběhnout odevzdání návrhu studie ke kontrole pořizovateli a začátkem května dojít k odevzdání návrhu k projednání.

„Nyní nám nezbývá nic jiného než ze své pozice tlačit vedení hlavního města, aby nechalo zpracovat studii co nejpřísnější k developerům. Pokud by se tak nestalo, městská část musí požadovat přepracování textu a ideálně by ho měla sama nechat zpracovat,” říká Céza. Pro městskou část je klíčové, aby zůstalo sídliště Ďáblice nezměněno a aby se úpravy omezily „pouze“ na zlepšení stavu vegetace, lepší služby a veřejná prostranství. „Žádné kompromisy s developery dělat nebudeme,“ dodává Céza.

Zpracovatele studie vybere IPR ve veřejné soutěži. Při zpracování analýz i návrhu studie se počítá se tím, že k plánování budou přizváni i místní obyvatelé, podobně jako tomu bylo například na sídlišti Vybíralka na Černém Mostě. Území studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Cena za vypracování studie se pohybuje okolo 2 milionů korun.

Boj proti věžákům

Snahy developerské společnosti CPI podnikatele Radovana Vítka o výstavbu několika mnohapatrových bytových domů v sídlišti Ďáblice vyvolaly výrazný odpor obyvatel sídliště. Městská část Praha 8 se od počátku kauzy staví proti této výstavbě a připravuje všechny možné právní kroky, jejichž cílem je této výstavbě zabránit. Ve svém boji postupuje Praha 8 ve spolupráci s místními občany a spolkem Krásné Kobylisy.

Sídliště Ďáblice dle vítězného návrhu Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963 rozpracovali Josef Polák, Vojtěch Šalda a hlavní architekt souboru Viktor Tuček.