Do projektu se zapojují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. O tomto víkendu bude veřejnosti prezentován význam vegetace a posílení jejího postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

Cílem akce zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech a prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání.

Během akce bude v Praze otevřena šestnáctka výjimečných a běžně nepřístupných zahrad. Otevírací doba jednotlivých zahrad a vstupné je pro každou z lokací individuální. Přehled na vikendotevrenychzahrad.cz.