A právě v pondělí 25. srpna byl zahájen zápis do nového ročníku.

O tom, začít třeba s cizím jazykem není nikdy pozdě, může z vlastní zkušenosti mluvit i Anna Vojtíšková. S italštinou začala před 14 lety, teď ji učí své vrstevníky. S italštinou začala poté, co ovdověla. Motivací bylo také to, že se její vnučka provdala za Itala.

Výuka cizího jazyka je pak podle ní též dobrá prevence Alzheimerovy nemoci. „Když člověk mluví dvěma jazyky, udržuje nervové buňky v mozku. Má to smysl v každém věku," říká s tím, že sama ještě zvažuje další jazyk. Chtěla by se učit němčinu, kterou si pamatuje z dětství.