„Objekt jsme letošního 15. května na základě usnesení zastupitelstva předali uživateli, což je Domov pro seniory Elišky Purkyňové. Termín zprovoznění objektu je však už pouze záležitostí uživatele," sdělil Radek Svoboda, ředitel Odboru evidence, správy a využití majetku pražského magistrátu. Ten je faktickým zřizovatelem a majitelem objektu. Radnice Prahy 6 ústy starostky Marie Kousalíkové poznamenává: „Jsem velmi ráda, že hlavní město naplnilo to, co mělo být již před lety a že končí nejistota seniorů, kteří se mají v dohledné době stěhovat z již nevyhovující domova seniorů v Šolínově ulici do nového zařízení."

Výběrové řízení budilo otazníky

Zdá se tedy, že předáním do užívání tak končí někdejší organizační problémy, které bránily plánovanému stěhovaní seniorů v druhé polovině roku 2011. Píše se rok 2013 a senioři dosud žijí ve stávajícím letité budově, která je stále náročnější na údržbu."Přestěhovat se už opravdu chceme, ale nový objekt musí odpovídat příslušným zákonným normám a to nyní dotahujeme do konce," uvedla Eva Kalhousová, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Podle ředitelky jsou nyní v „hlavní roli" hygienici, kteří v rámci kolaudačního řízení neodpustí žádnou maličkost. Případné odstraňování závad si pochopitelně taky vyžádá nějaký čas. Konkrétní termín stěhování proto zatím určit nelze.

Podle ředitele Svobody byl objekt ve Cvičební ulici stavebně dokončen před dvěma roky. Následně se uskutečnilo výběrové řízení na dodávku interiérového vybavení. Průběh veřejné zakázky byl zpochybněn a celý případ se dostal k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Nehledě na to, že vedení Domova ani nebylo k výběrovému řízení magistrátem přizváno. Následný výběr nového dodavatele interiérového vybavení, jako například nábytku, nakonec vyhrála společnost JaP Jacina, s.r.o. Její podnikatelská činnost je výroba garážových vrat a protipovodňových zábran. Což sice budilo různé otazníky, ale interiér nové budovy zmíněná společnost nábytkem nakonec vybavila. 
I to si však vyžádalo spoustu času. Teď by měla být situace v otázce stěhování zcela jiná. Jenomže není.

"Musíme především dořešit i některé technické nedostatky nového objektu. Třeba montáž žaluzií do oken, vybavit zařizovacími předměty prádelnu, instalace svítidel v koupelnách či tísňového systému," specifikovala ředitelka Kalhousová. 
I tato etapa ale vyžaduje nemalou investici. „Peníze na to 
v současné chvíli nemáme. Jakmile je budeme mít, vše potřebné dokončíme a vzápětí lze stěhovat první seniory," poznamenala Eva Kalhousová s tím, že aspoň dílčích 7,5 milionu korun by dovybavení objektu a jeho následné zprovoznění již umožnilo. V plánu má pak přestěhovat šest seniorů denně. Za ošetřovatelské služby by platili stejnou cenu – zhruba 11 tisíc korun a průměrný věk seniorů je 85 let.

Opět bude záležet na magistrátu

O potřebnou investici ale ředitelka Domova bude muset žádat na Odboru sociálních věcí pražského magistrátu. Což je další časová proluka a to nemluvě o radě města, která na některém ze svých zasedání buď žádost schválí, nebo taky ne. Vzhledem k současným mocenským zápasům na magistrátu není vůbec jisté, zda by se touto žádostí aktuálně vůbec někdo zabýval. Nový objekt Eliška ve Cvičební ulici za 332,4 milionů korun s kapacitou 200 lůžek bude zřejmě prázdný ještě několik dalších měsíců

Nový dům pro seniory v číslech:

Kapacita – 200 lůžek
Cena za služby – cca 11 tisíc KČ
Náklady na výstavbu – 332,4 milionů KČ
Původní termín stěhování – rok 2011
Průměrný věk seniorů – 85 let