V této věkové skupině je postiženo deset procent populace nějakou formou demence a potřebuje tedy odbornou péči. Ta by se měla samozřejmě odehrávat nejlépe v přirozeném prostředí s možností udržet seniora co nejdéle ve vlastní rodině.

V celé Praze přitom existuje pouze dalších jedenáct denních stacionářů určených výhradně seniorům. „Není v silách každé rodiny, ač si to sebevíce přeje, postarat se o své starší příbuzné tak, aby i se svými zdravotními problémy mohli v klidu a bezpečí žít doma," konstatuje Marie Hronová, ředitelka Pečovatelského centra.

Pestrý denní program

V novém denním stacionáři v Holešovicích je pro seniory připraven pestrý program zaměřený na udržení a rozvoj psychických i fyzických dovedností či společenských kontaktů. Mimo jiné zahrnuje trénování paměti či jemné motoriky při rukodělných činnostech.

Dále zahrnuje kondiční cvičení na židlích, reminiscenční techniky, individuální výuku práce na počítači či sledování filmů s následnou diskusí. Ve slunečných dnech se řada aktivit přesune do zahrady.