Svět mladých a starých se od sebe vždy s přibývajícími roky vzdaloval. Ale v době překotného rozvoje technologií a protiepidemických opatření se propast mezi generacemi ještě více prohlubuje. Šestá městská část se proto rozhodla přispět k lepšímu porozumění mezi seniory a lidmi, kteří by mohli být jejich vnoučaty.

Do 12. března mají studenti vyšších odborných či vysokých škol možnost získat výhodný nájem bytů v domech s pečovatelskou službou. Zároveň by v těchto zařízeních měli plnit roli dobrovolníků a trávit tak čas se seniory.

Mají si co nabídnout

„Chceme dát studentům příležitost dostupného bydlení a současně nabídnout obyvatelům domů s pečovatelskou službou pomoc, aby se zbytečně neizolovali – zvláště nyní v době pandemie,“ přibližuje záměr projektu Marián Hošek, radní Prahy 6 pro sociální politiku a zdravotnictví.

Na vyšší odborné nebo vysoké škole musí zájemci o účast v projektu studovat prezenčně, výhodou je přitom zaměření na sociální či zdravotní oblast. Vedle čistého trestního rejstříku a motivačního dopisu pak musí uchazeči předložit i návrh programu, jak plánují využít své schopnosti a dovednosti.

Noví nájemníci se totiž v domovech s pečovatelskou službou zároveň ujmou dobrovolnické činnosti za účelem aktivizace seniorů. Uzavření nájemní a dobrovolnické smlouvy s vítězem výběrového řízení se předpokládá na jeden rok s možností opakovaného prodloužení.

„Věřím tomu, že se v rámci tohoto projektu od sebe studenti a senioři mohou hodně naučit. Od starších lidí lze bezpochyby čerpat životní zkušenost a jistý nadhled. Studenti zase budou mít skvělou příležitost přiblížit seniorům pohled mladých lidí na současný svět, který se s všudypřítomnými technologiemi zdá být starší generaci stále složitější. Mohou tak seniory učit, jak ovládat mobilní telefon, nebo jim třeba budou asistovat při práci s počítačem,“ dodal Marián Hošek.