Poslanecká novela má seznam významných českých dnů rozšířit o další dva, které se vážou k událostem druhé světové války. Nově by měl být 18. červen Dnem hrdinů druhého odboje, kteří se postavili nacismu. Druhý má připomenout vyhlazení takzvaného terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince v noci na 9. března 1944.

Poslanecká novela pro tábor používá německé označení

I v této části předlohy doporučili senátoři z kulturního výboru úpravu. Poslanecká novela pro tábor používá jeho německé označení "Auschwitz II - Birkenau", senátoři požadují uzákonit jeho české pojmenování.

Poslanec ČSSD Robin Böhnisch za předkladatele zdůvodnil německý název tím, že se k tomu přiklání historici a že Osvětim je fungujícím polským městem. "UNESCO se rovněž rozhodlo používat pro název koncentračního tábora právě německý termín, aby bylo zřejmé, že šlo o nacistický koncentrační tábor," uvedl.

Významné dny mají symbolický charakter

Terezínský rodinný tábor byla zvláštní sekce vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince, do níž bylo z terezínského ghetta postupně v letech 1943 a 1944 deportováno zhruba 17.500 vězňů. Po vyklizení rodinného tábora bylo nacisty v noci na 9. března 1944 usmrceno všech 3791 tehdejších terezínských vězňů včetně žen a dětí, převážně československých Židů.

Den hrdinů druhého odboje má připadnout na výročí posledního boje sedmi československých parašutistů, kteří našli po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha úkryt v pražském pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje a řadu hodin vzdorovali mnohonásobné nacistické přesile. Tento boj je podle tvůrců novely "symbol nezlomnosti a ryzího hrdinství a vlastenectví".

Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají na víkend. V českém kalendáři je zatím jedenáct významných dnů, přímo ke druhé světové válce se vztahují tři z nich.