„V souladu se zákonem o obecní policii oznámil vedení městské policie strážník Miroslav Stejskal zahájení trestního stíhání vůči jeho osobě pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby. Strážník Miroslav Stejskal podal proti tomuto usnesení v zákonem stanovené lhůtě stížnost, kterou státní zástupkyně zamítla,“ píše se na stránkách policie. Vedení strážníků už Stejskala přeřadilo na jinou pozici.

Průběh incidentu 

„Na základě těchto skutečností ředitel městské policie Eduard Šuster v souladu se zákonem rozhodl o dočasném převedení dotčeného zaměstnance k výkonu jiné práce mimo působnost daného obvodního ředitelství, mimo vedoucí pozici a mimo výkon práce s kontaktem s veřejností. V případě, že bude zaměstnanec pravomocným rozhodnutím soudu uznán vinným, bude s ním rozvázán pracovní poměr. V opačném případě bude zařazen zpět na své původní pracovní místo,“ uvedl mluvčí pražské městské policie Jan Čihák.

Případ se stal na konci loňského roku. Stejskal a další strážníci objevili vůz, který parkoval na místě pro invalidy a jehož řidič jim předložil padělaný průkaz vozidla. Podle poškozených mělo jít pouze o propadlý průkaz a nový, platný měli u sebe. Během zákroku došlo ke konfliktu a příbuzný poškozeného se prý snažil Stejskalovi vytrhnout průkaz z ruky, za chvíli manipuloval s mobilním telefonem. Stejskal to považoval za možné ohrožení a muži telefon sebral. Po chvíli ho hodil do auta a telefon rozbil. „Do pravomocného rozhodnutí soudu se městská policie nebude více k celé věci vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Čihák. Šéf pražských strážníků na Praze 1 na sebe upozornil kontroverzním dopisem svým podřízeným, ve kterém si stěžoval např. na pokles počtu ukládaných pokut.