„Pevně věřím, že se nám touto cestou podaří podpořit zájem našich občanů o prostředí, ve kterém žijí. Práce na společném projektu zároveň posiluje sousedské vztahy 
a probouzí zdravou soutěživost. Autoři tří nejlépe hodnocených úprav budou navíc odměněni poukázkami na odběr okrasných rostlin,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg.

Soutěže se mohou zúčastnit obyvatelé domů, k němuž přísluší přihlášená předzahrádka, dvorek či vnitroblok, 
a jsou jeho vlastníky, popřípadě získají souhlas vlastníka. Přihlášku do soutěže je třeba zaslat nejpozději do 31. května 2014 na adresu Městská část Praha 7, odbor životního prostředí, nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7.

Několik hodnotících hledisek

Členové hodnotící komise prohlašují, že navštíví přihlášené místo v průběhu června a září tohoto roku. Všechna přihlášená místa budou posuzována mimo jiné podle originality a efektivnosti úprav, kompozičního uspořádání, množství zapojených občanů, čistoty či celkového vzhledu prostoru.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v říjnu. Ceny si převezmou zástupci tří vítězných projektů.

Pavel Kámen