„Kdyby se tak stalo, došlo by k omezení pohybu občanů v daném prostoru na velmi dlouho dobu. A to jen kvůli tomu, že několik golfistů potřebuje pro svůj ušlechtilý sport další prostor," uvedla architektka Kateřina Adámková z petičního výboru o.s.Cibulka. Na magistrát tak putovalo 700 podpisů občanů s nesouhlasným stanoviskem. Sdružení se svého času vyjádřilo i k memorandu pro zástavbu vrcholu Vidoule.

Park coby památka UNESCO

„To by znamenalo zásadní průlom v obraně Parku. Teď jsou trumfy na straně obce. Jakmile se začne mluvit o procentech zástavby skončí to jako Na Stárce. Na začátku tam byl jasný územní plán: zeleň, sportoviště a parkoviště. Skončilo to u zahuštěné výstavby vysokých bytovek," upozorňuje Pavel Peterka ze sdružení Cibulka. Vyjadřuje tím rovněž obavy, že stejným způsobem se vyvíjí i s kopcem Vidoule.

„Obzvlášť jeho východní část má světový význam, protože tvoří neoddělitelně panorama jedné z nejvýznamnějších památek UNESCO," doplnil Peterka. A jedním dechem dodává, že I přes ujišťování radnice, že žádné zásahy do lokality realizovat nehodlá, aktivity zastupitelů sdružení zatím přesvědčují spíše o opaku. „Domníváme se, že se zase v tichosti a navíc v době dovolených dojednává na celopražském zastupitelstvu rozšíření golfového hřiště," poznamenal Pavel Peterka.

Radnice Prahy 5 podobné úvahy odmítá a odvolává se na tiskovou zprávu z letošního března.

„Současná debata o možné developerské výstavbě v této lokalitě se týká rozhodnutí bývalého starosty Radka Klímy (TOP 09), kvůli kterému byl mimo jiné odvolán. Jeho tehdejší rozhodnutí jsme okamžitě po nástupu nového vedení změnili. Náměstek Tomáš Hudeček (TOP 09) tak neříká pravdu, když tvrdí, že tento projekt podporujeme, vedení radnice Prahy 5 své zamítavé stanovisko již několikrát písemně potvrdilo a zaslalo do připomínkového řízení. V oblasti Vidoule si dovedu představit například obdobu Ladronky na protějším kopci. Například představa Ekospolu směřuje k naprosto nepřiměřené a nepřijatelné změně využití těchto pozemků, které mají mít zejména rekreační a sportovní charakter," uvedl v tehdejším prohlášení Miroslav Zelený, starosta MČ Prahy 5.

Význam Vidoule stále roste

Šéfka tamního odboru komunikace Marcela Žižková informovala, že starosta Zelený nyní čerpá řádnou dovolenou a proto se v jeho nepřítomnosti ani žádná jednání nekonají. Tisková zpráva dále uvádí, že rozhodnutí o zahájení jednání o změně územního plánu na Vidouli nezáleželo vůbec na Praze 5, ale rozhodlo o tom výhradně Zastupitelstvo hl. m. Prahy na návrh tehdejšího náměstka primátora Tomáše Hudečka dne 21. června 2012.

Sedm stovek petičních podpisů není nijak málo, aby se obsahem protestu pro případnou malichernost na magistrátu nikdo nezabýval. „S výstavbou a nutnou změnou územního plánu nesouhlasím. I proto jsem inicioval setkání a jednání ohledně Vidoule.

Reagovala rovněž Akademie věd ČR

Rozhodnutí je však na zastupitelích sám věřím, že i oni dojdou k závěru, že masivní výstavba v této lokalitě neodpovídá koncepci rozvoje města.," sdělil primátor Tomáš Hudeček.

Na tuto v poslední době silně diskutovanou záležitost dosud reagovala i Komise pro životní prostředí Akademie věd. „Považujeme za nanejvýš znepokojující, že v poslední době jsou v Praze systematicky prosazovány změny v územním plánu, jež jsou nezřídka problematické jak z hlediska zájmů obyvatel v příslušných obvodech, tak i zájmů celé pražské veřejnosti," sděluje předseda komise Radim Šrám.

Nehledě na to, že podle občanského sdružení Cibulka využití Vidoule je od roku 1930 dlouhodobě uvažováno pro rekreaci v návaznosti na stávající lesopark.

S postupující zástavbou okolních ploch a nárůstem počtu obyvatel v přilehlých částech Městské části Praha 5 a Praha 13 význam plošiny Vidoule neustále roste. A to nejen jako odpočinková a rekreační zóna.

Mezi jinými ohroženými místy Vidoule a jejího okolí patří například osada Buďánka. Na její záchranu se uskutečnila v průběhu let řada protestních akcí, objekty ale mezitím nadále chátraly.

Od roku 1991 je osada chráněna jako Vesnická památková zóna. Kromě dvou domů ve vlastnictví radnice Prahy 5 jsou v současnosti pozemky pronajaty developerské firmě k nové výstavbě.