Jejich snahou je dětským čtenářům přiblížit témata a takzvané Cíle udržitelného rozvoje, předat jim poselství o tom, jak žít na planetě Zemi, aby nám ještě nějakou chvíli zůstala. Průvodcem k přijetí a pochopení ne úplně lehkých a vždy veselých témat jsou zdařilé ilustrace Renáty Fučíkové, Evy Bartošové a Zuzany Mulíčkové z plzeňské Sutnarky.  Knihu vydalo nakladatelství Albatros a jejím odborným garantem je Asociace společenské odpovědnosti.

Vítězství si odnesly projekty s unikátním dopadem do různých oblastí života. Oceněn byl například projekt duševní zdravovědy pro školáky, nástroj proti nehospodárným zakázkám, prostor pro sdílení knih a učebnic nebo osvěta o menstruaci v rozvojových zemích. Jedna z vyhlašovaných kategorií se letos zaměřila také na vzdělávání.

Ocenění SDGs získalo šest inspirativních projektů

Ceny SDGs se letos vyhlašovaly hned v několika kategoriích. Prvenství v kategorii Veřejná sféra si odnesl spolek Nevypusť Duši s projektem duševní zdravovědy pro školáky, který učí děti i učitele, jak správně pečovat o duševní zdraví, a ukazuje, kde včas vyhledat pomoc v případě nouze. Programem již prošlo téměř 8 500 žáků.

Vítězstvím v kategorii Byznys odborná porota ocenila společnost Datlab a její nástroj Kontrola proti nehospodárným veřejným zakázkám, jenž hledá porušování předpisů, smlouvy s bílými koňmi či politiky nebo firmy soutěžící jen naoko s předem domluveným vítězem. Během letošního roku tento nástroj využilo několik investigativních novinářů nebo Policie ČR.

Laureátem kategorie Mladí lídři, jejímž garantem je Forbes Česko, se stal čtyřiadvacetiletý Tadeáš Kula stojící za projektem Reknihy, který tvoří prostor pro sdílení knih a učebnic mezi čtenáři a hledá jim nové majitele. Za dva a půl roku fungování Reknih lidé zachránili už přes 50 000 přečtených knih, čímž ušetřili okolo 30 000 kilogramů papíru.

Cenu odborné poroty za Reporting podle SDGs si odnesla Komerční banka, která ve svém nefinančním reportingu jasně prokazuje komplexní přístup banky k udržitelnému rozvoji a popisuje nejen vlastní udržitelné aktivity, ale i svůj významný vliv v oblasti financování. Cenu České rozvojové agentury získala Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce s projektem zaměřujícím se na osvětu o menstruaci, který řeší problém nedostatku cenově dostupných menstruačních prostředků v rozvojových zemích skrze uvedení nového produktu, jímž jsou znovu použitelné vložky.

V kategorii Vzdělání zvítězilo vzdělávací centrum TEREZA s mezinárodním programem Ekoškola. Jde o největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. V ČR ho již více než 15 let koordinuje právě TEREZA. V současnosti je u nás do Ekoškoly zapojeno přes 70 tisíc dětí a dospělých v mateřských, základních a středních školách.

Nominaci Moonshot a postup na světové finále Moonshot Awards v New Yorku získala technologická firma Refork, která vyvíjí nové přírodní materiály na bázi dřevní moučky pro výrobu funkčních a udržitelných alternativ k plastovým produktům. Vítězové všech kategorií si odnesli designové trofeje, jejichž autorem je Václav Mlynář & Bomma. Trofeje jsou volně inspirované létajícím balonem, který byl hlavním grafickým motivem letošních Cen SDGs. Každá trofej je ručně foukaná na volno bez formy, každý kus je tak originál. Skleněné balony vlastnoručně nafoukly děti, které byly ambasadory letošního ročníku.