Kvůli zefektivnění screeningu zavedla Homolka už před rokem lepší laboratorní testy a nový postup v záchytu a sledování rizikových žen. "Díky spolehlivějším výsledkům můžeme prodloužit interval sledování žen, které mají testy negativní, a více se věnovat těm rizikovějším a vytipovat ohrožené. Těm pak zajistíme nejlepší odbornou pomoc," řekl Popelka.

Cytologický rozbor zadává Homolka plzeňské bioptické laboratoři, která ho dělá spolehlivější metodou LBC. U pacientek se také provádí test na přítomnost virů HPV a v případě potřeby molekulárně-genetický test, který ukáže na sílu takzvané protinádorové brzdy.

Cytologický rozbor novou metodou pochází z USA a využívá ho většina západní Evropy. Stojí 500 korun. Ze zdravotního pojištění ale není hrazen v plné výši, pacientky si připlácejí.

Pětkrát za život

Další test, který zjišťuje přítomnost virů HPV, hradí pojišťovny ženám pětkrát za život. "Škoda, že se běžně nevyužívá. Pokud totiž je výsledek negativní, žena může být relativně v klidu. I kdyby se virem poté nakazila a infekce přetrvávala, trvalo by v průměru deset let, než by se případně vyvinula rakovina," řekl lékař.

Je přesvědčen, že pokud by se tento test využíval v kombinovaném screeningu spolu s cytologií, nemusely by ženy bez nálezu chodit každý rok na cytologii. "V Nizozemsku zavedli kombinovaný screening v roce 2013 a ženy nad 30 let, které měly negativní výsledek, jsou zvány na další stěry po pěti letech," uvedl.

K vyšetření takzvané protinádorové brzdy Popelka doplnil, že pokud cytologie prokáže zhoubné změny buněk odebraných z děložního čípku, může toto vyšetření ukázat, zda pacientčiny geny jsou ještě schopny zajistit ochranu před vznikem nádoru. Pokud brzda už nefunguje, speciálním zákrokem se zhoubné buňky čípku odstraní.