„Letošní rozpočet odráží dlouhodobou snahu naší městské části o vyrovnané hospodaření, což je také vyjádřeno v Programovém prohlášení současné radniční koalice. Zároveň je tento rozpočet proinvestiční. Budeme hospodařit s částkou 696, 69 milionů korun. Příjmy předpokládáme ve výši 513,51 milionů korun – jejich důležitou součásti jsou dotace od státu a od hlavního města Prahy, představující 162 milionů,“ uvedl místostarosta pro oblast financí Jan Korseska

„Nejvyšší položkou příjmů rozpočtu je převod ze zdaňované činnosti, který se oproti loňsku navýšil na 249 milionů korun, finanční prostředky z prodeje majetku podle schválených pravidel (157,85 milionů korun) a přesun financí na nedokončené projekty z roku 2018,“ doplnil.

Výdajovou část rozpočtu tvoří běžné výdaje, kterými jsou financovány důležité oblasti, jako např. školství, kultura, sociální péče, péče o veřejnou zeleň a činnost místní správy. Druhou částí výdajů jsou kapitálové (investiční) výdaje, zajišťující péči o nemovitý majetek v rámci bytového fondu, budov a pozemků základních a mateřských škol, kulturních památek a parků. Běžné výdaje jsou pro rok 2019 stanoveny na 507,08 milionů korun, kapitálové výdaje na 189,61 milionů.

Největší částí kapitálových výdajů jsou v letošním roce investice do školství (53 milionů), do bytového hospodářství (36 milionů), do oblasti dopravy (14 milionů) a do péče o vzhled městské části a veřejnou zeleň (40 milionů korun).